This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


was in een drietal villa’s vlak bij Djating Aleh in Semarang enige tijd bedor- ven brood te eten gekregen. Bij het ontbijt moesten we eerst het brood dat wij kregen ontdoen van kleine vliegjes, vleugeltjes en andere kleine insecten. Als het brood ‘leeggeplukt’ was, konden we aan een ‘(on)smakelijk’ ontbijt


Dodenherdenking In Checkpoint 4-2014 wordt aandacht


besteed aan de invulling van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waarover momenteel een discussie gaande is. Het valt mij op dat in de definitie van die herdenking met geen woord gerept wordt over de gealli- eerde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hier te lande het leven hebben gelaten of van wie de lichamen hier zijn geborgen en begraven. Toch wordt, zo lang ik het mij herinner, op 4 mei ook aan hen – terecht! – aandacht geschonken, zij het inderdaad niet op de Dam. Nu in een petitie die ook door het Veteranen Platform wordt gesteund, wordt aangedrongen op het expliciet noemen van joden en zigeuners (Sinti en Roma) is het schrijnend dat die geal- lieerde strijders daarbij opnieuw wor- den ‘vergeten’. Voorts wordt er weer van daders gesproken. Een woord dat is opgedoken tijdens de ophef die, aan- gewakkerd door De Telegraaf, twee jaar geleden ontstond naar aanleiding van de dodenherdenking in Vorden, toen men daar als gebaar van verzoening ook enkele Duitse oorlogsgraven op de plaatselijke begraafplaats in de stille tocht wilde betrekken. Maar kun je alle Duitsers die in de oorlog het militaire uniform hebben gedragen, de meesten als dienstplichtige, de nazimisdaden zonder meer persoonlijk aanrekenen? Als dat zo is, dan trof dat oordeel onder anderen ook wijlen prins Claus. Moet blinde intolerantie hier het laatste woord hebben?


R. Strikwerda, Meppel


Eten in Nederlands-Indië (3) De reactie van de heer Pieter van der Pasch in Checkpoint 4-2014 dat een eerdere brief van de heer Standaar uit Amsterdam een gefantaseerd verhaal zou betreffen, is niet juist. Ook ik heb toen ik met mijn onderdeel gelegerd


beginnen. Dus een excuus van de heer Van der Pasch aan het adres van de heer Standaar zou op zijn plaats zijn.


Jan Meijer, Eelde Veteranen top 50


Ik zou graag mijn voorkeur voor We’ll Meet Again uit de top tien van de Veteranen top 50 willen toelichten. Het zijn herinneringen aan 1940-’45. Winter, donkere nachten, pikzwart, geen mensen op straat. Avondklok. Dan kwam er soms plotseling een heel diep, dreigend gebrom. Een formatie zware bommenwerpers vloog zo laag mogelijk het land over op weg naar Duitsland met een opdracht. Een hels lawaai en een geluid om nooit te ver- geten, ook niet de spanning die dat toch wel meebracht. Blijven luisteren! 1945. Bevrijding. Met alle veranderin- gen werd Vera Lynn hier ook bekend. Die aansprekende, mooie stem, die zo vaak voor de troepen had gezongen, onder meer We’ll Meet Again, waarin toch een dubbele bodem zat. Prachtig. Juni, het Malieveld, Den Haag, jaarlijks. Veel mensen met allemaal ergens een gemeenschappelijke achtergrond! Pret- tige stemming: demonstraties, muziek, defilé en dan de fly-past, the missing man. Het woordloze antwoord op het lied van Vera Lynn We’ll Meet Again. Elk jaar opnieuw indrukwekkend! Her- inneringen.


M.I. Blom, Den Haag Nieuw-Guinea


Ik wil graag reageren op het verhaal van de heer Jan Hartog (Checkpoint 4-2014). Ik diende als korporaal mari- nier in 1959-’60 in Nieuw-Guinea in de Kloofkampkazerne bij de afdeling Mari- niers Hollandia. Op 10 augustus tijdens het alle hens kregen wij te horen dat er de voorgaande nacht nabij Meerzicht een auto-ongeluk had plaatsgevon-


Foto: privécollectie Jan Hartog


den waarbij twee doden te betreuren waren, namelijk marinier P. Verheijen en hofmeester R. van Verseveld. Bij de afdeling Mariniers Hollandia werd alles in gereedheid gebracht voor de komende militaire begrafenis waarbij ik ook aanwezig was. Deze gebeurtenis is tot op de dag van vandaag in mijn herinnering blijven hangen. Jaren later, in 1994, hoorde ik dat alle militaire graven uit de buitengewesten van Indo- nesië zijn overgebracht naar Java en voor de Koninklijke Marine naar Soera- baja op het ereveld Kembang Koening. In datzelfde jaar was ik in Indonesië op vakantie met mijn echtgenote en zijn wij ook in Soerabaja geweest waar wij samen het graf hebben bezocht van marinier P. Verheijen en hofmeester R. van Verseveld. Ik heb er even in gedachten gestaan. Voor mij was het erg emotioneel, maar op dat moment kon ik het eindelijk een plaatsje geven na het afscheid van de twee graven. Wij hopen dan ook dat de heer Jan Hartog aan ons verhaal wat heeft en wensen hem veel sterkte toe.


Theo Neijenhuis, Doorn


Checkpoint 1-2014 Monumentaal (pag. 37)


Bij de foto van de algemene begraafplaats Ameland in Nes stond vermeld dat meerdere mili- tairen in dienst van het Gemene- best en Polen in 1952 om ondui- delijke redenen zijn overgebracht naar het Jonkerbos War Cemetery te Nijmegen. Uit navraag door Jan Simmer bij Commonwealth War Graves Commission blijkt het niet te gaan om graven van de algemene begraafplaats, maar van andere begraafplaatsen op Ame- land.


JUNI 2014 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65