This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Christ Klep, Fred Lardenoye en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


hebben geïnspireerd, maar al die pagina’s over pin-upart hadden ook meer aspecten over de vrouw in oorlogs- tijd kunnen beschrijven. En Aspekt had voor dit boek ook wel een eindredacteur mogen inhuren om al die storende spel- en schrijffouten te cor- rigeren. (AS)


Girlpower


Oorlog was niet alleen een mannenzaak, er waren ook veel vrouwen die zich voor het landsbelang hebben ingezet. Annabel Junge deed onderzoek naar de bijdrage van – voornamelijk Engelse en Amerikaanse – vrou- wen aan de bevrijding van


Europa en schreef er het mooie en smakelijk vorm- gegeven boekje Girlpower over. Hierin vestigt zij de aandacht op onder anderen vrouwelijke oorlogsverslag- gevers, fotografen, technici en piloten. Een belangrijk hoofdstuk in Girlpower is, terecht, gewijd aan Eleanor Roosevelt, de Amerikaanse presidentsvrouw die een drijvende kracht was achter de verbeterde positie van de vrouw. De vrouw die overi- gens na de oorlog weer in de krochten van de geschiede- nis verdween. Junge wil met haar boekje een aanzet doen tot nader onderzoek naar de rol van de vrouw in de oor- log. Daarom is het jammer of dat het overgrote deel van Girlpower besteed is aan pin-upart. Leuke frivole plaatjes die de vechtende sol- daten destijds ongetwijfeld


Mijn dagboek uit de Commando opleiding.


In dit boek geeft commando en marinier Ardy Felius een humoristisch, maar indringend kijkje achter de schermen van de loodzware opleiding van het Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers. Slechts enkelen slagen erin de eindstreep te behalen, met als beloning de felbegeerde groene baret. ‘Een feest van herkenning voor oud-comman- do’s/mariniers en verplichte kost voor potentiële kandida- ten!’, zo lezen we op de achterflap. Het tweede deel van het boek bevat columns die commando Felius schreef tijdens zijn verblijf op Aruba en Curaçao en tijdens zijn uitzending naar Cambodja.


Mijn dagboek uit de Commando opleiding. – Ardy Felius


133 pagina’s € 12,99 Selfpublishing Platform Brave New Books (www.bravenewbooks.nl). Het boek is te koop bij www.bol.com/bravenewbooks ISBN 9789402113464


28


Girlpower in de Tweede Wereldoorlog – Annabel Junge


218 pagina’s, geïllustreerd € 12,50


Uitgeverij Aspekt, Soester- berg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461533975


Te Wapen!


Elsevier-Defensieredacteur Eric Vrijsen bundelde een keuze uit zijn reportages in Te Wapen! Vrijsen heeft een sterk oog voor detail. Al in het voorwoord ontmoet de lezer ‘Kandaharrie’, een sergeant-hofmeester in Hol- land House (op de basis Kan- dahar) die netjes de Douwe Egbertspunten uit de koffie- pakken knipt. ‘Met zo’n leger kan Nederland zich gelukkig


KORT


prijzen’, merkt Vrijsen raak op. Een leger geworteld in de burgermaatschappij, zelfs tijdens een vechtmissie. Vrijsen staat sympathiek tegenover de krijgsmacht en haar militairen. De men- selijke kant komt ruim aan bod. Treffend en ontroerend is bijvoorbeeld de reportage over de Indiëveteranen van 4-7 RI. Of het citaat van de


KORT


Nieuw-Guinea vijftig jaar later


Veteraan René Hoksber- gen besluit vijftig jaar na zijn uitzending een terug- keerreis te maken naar Nieuw-Guinea. In dit boek beschrijft hij zijn erva- ringen als militair en zijn indrukwekkende terug- keerreis met een groep veteranen. De opbrengst van dit boekje gaat naar Stichting Hati Bersatu, die onderwijs aan jonge Papoea’s financiert.


Nieuw-Guinea vijftig jaar later 1962-2012 – René Hoksbergen


48 pagina’s, geïllustreerd € 10,-


Het boek kan besteld wor-


den door overmaking van € 12,90 (dit is inclusief verzendkosten) op reke- ningnummer NL 73 ABNA 0482 2312 54 ten name van R. Hoksbergen, o.v.v. uw naam en adres.


JUNI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65