This page contains a Flash digital edition of a book.
Ridder MWO Marco Kroon


Kroon vertelt over vergelijkbare omstandigheden in Afghanistan ten tijde van de acties waarvoor hij de hoog- ste militaire dapperheidonderscheiding heeft gekregen. “Ik heb weleens gedacht: hier kom ik niet levend uit. Dat je jezelf met een doorgesneden keel terugziet omdat je alle munitie opgeschoten hebt.” Vooral het moment dat hij eigen vuur moest aanvragen vanuit de lucht, met alle risico’s van dien voor zijn mannen en hemzelf, spookt nog vaak door het hoofd van de Ridder MWO. Folmer heeft er geen moeite mee om toe te geven dat ze ook bang is geweest. “Zo’n bange golf moet je over je heen laten komen om dan rustig te bekijken hoe je verder kan gaan. En zo leer je ermee omgaan. Je moet eigenlijk niet bang zijn om bang te worden.” Ze beheerste haar angst zo goed dat ze in de dodencel van het beruchte Oranjehotel grapjes maakte met lotgenoten en bedacht dat zij liever zou worden doodgeschoten dan opgehangen.


‘Het is niet altijd een lust. Ik denk dat ik het pas ga waarderen als ik een jaar of 50 ben’


Helden Van de Vondervoort wijst erop dat je nooit van tevoren


Drager van de Bronzen Leeuw Joke Folmer.


Drager van het Kruis van Verdienste Mike van de Vondervoort. Deze drie beelden komen uit de documentaire Helden.


belangrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen, waaronder de Bronzen Leeuw. Op de vraag of ze ooit in situaties heeft gezeten waarvan ze dacht dat ze er nooit meer uit zou komen, antwoordt ze bevestigend. “Je zat aldoor in situaties waarin je dat dacht.” Zo vertelt ze hoe ze een keer op het nippertjes aan een hinderlaag van Duitsers wist te ontsnappen omdat een ‘goede’ Nederlan- der haar net op tijd waarschuwde.


van iemand kunt zeggen hoe hij onder oorlogsomstan- digheden zal acteren. “Grote kerels kunnen onder druk bezwijken, collega’s van wie je het niet verwacht. En het punt is dat je er ook niet op kunt trainen, want je weet dan dat het toch maar een oefening is.” Hoewel hij ook als burger bij een ernstig auto-ongeluk feilloos zijn in dienst geleerde drill wist uit te voeren en reddende hulp verleende, heeft hij geen trek meer om terug de dienst in te gaan. Met zijn drie maanden oude zoontje op de arm zegt hij: “Ik heb absoluut geen spijt van mijn inzet in Afghanistan en Irak, maar ik moet er nu met die kleine niet aan denken om weer uitgezonden te worden.” Kroon, twee keer vader en ten tijde van de opnames van de documentaire in voorbereiding voor een nieuwe uit- zending naar Mali, heeft aanmerkelijk minder moeite om weer het gevaar op te zoeken. Maar net als Hoeben zou hij zichzelf geen held willen noemen. “Wat is een held? Mijn vader die 45 jaar lang elke dag vroeg is opgestaan om naar zijn werk op de bouw te gaan terwijl hij eigenlijk iets heel anders had willen doen. Dat soort mensen zijn helden. Ik doe gewoon wat ik altijd het liefste heb willen doen.”


De documentaire Helden wordt later dit jaar vertoond op verschillende tv-zenders, op het Veteranenfilmfestival in november en verschijnt ook op dvd. Nadere informatie daarover volgt in Checkpoint en op de site www.veteraneninstituut.nl


JUNI 2014 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65