This page contains a Flash digital edition of a book.
Voordelengids


Heeft u nog geen speciaal veteranen- account bij de Voordelengids? Maak dan een account aan in onze stand en maak kans op mooie prijzen, zoals de dvd-serie 24, een Princess personal blender diverse Lego-pakketten, spellen en nog meer, alles aangeboden door de Voordelengids.


www.voordelengids.eu/vi.


Veteranen in de krant


De media spelen een belangrijke rol in het vergroten van de bekendheid van veteranen en hun uitzend- ervaringen. Sinds 2005 laat het Veteraneninstituut daarom regelmatig mediaonderzoek doen. Het laatste onderzoek is uitgevoerd door media- deskundige Angelique van Tilburg. Zij verzamelde en analyseerde de berichtgeving over veteranen in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen in 2013. Tijdens de laatste Veteranenlezing op 10 april jongstleden in het Instituut voor Beeld en Geluid, die in het teken stond van beeldvorming van veteranen, presenteerde Van Tilburg haar belangrijkste conclusies, waaronder:


• met 459 artikelen over veteranen is de aandacht in de tien dagbladen heel behoorlijk,


• regionale dagbladen besteden tweemaal zoveel aandacht aan veteranen als landelijke dagbladen, • juni, mei en september zijn de topmaanden voor veteranenpubliciteit,


• de Gelderlander, het Noordhollands Dagblad en De Telegraaf vormen de top drie in aantal artikelen over veteranen,


Tante Lien ‘OLD SOLDIERS NEVER DIE’


Bij een optreden voor veteranen past Wieteke van Dort het repertoire geheel aan aan de doelgroep. Niet alleen zingt ze speciaal daarvoor geschreven liederen, zoals Ode aan de Indiëveteraan en Veteranenvrouwen, in haar creatie van Tante Lien zingt ze ook, behalve Indische liedjes, tal van Engelse liederen, zoals From The Time You Say Goodbye en Don’t Fence Me In, die juist díe periode zo goed weergeven.


www.wietekevandort.nl


• de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië en Afghanistan krijgen van alle oorlogen en missies de meeste aandacht,


• de thema’s herdenken, gezondheid en veteranendag komen het sterkst over het voetlicht,


• de toonzetting van de berichten over veteranen is overwegend neutraal.


Het eindrapport Dagbladmonitor Veteranen 2013 bevat naast deze conclusies ook andere interessante informatie en achtergronden. Wilt u meer weten over de berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen? Download dan de veteranendagbladmonitor 2013 op de site van het Veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl/ kenniscentrum (ME)


JUNI 2014 53


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65