This page contains a Flash digital edition of a book.
Eerste motorrit SNVM 2014


Op zaterdag 12 april reden tientallen veteranen op de motor de jaarlijkse Openingsrit van de Stichting Nederlandse Vete- ranen Motorrijders (SNVM). ’s Morgens werden zij op het Museumschip Hr.Ms. Mercuur in Scheveningen welkom gehe- ten door oud-opvarenden die hen enthousiast het schip lieten zien. De rit voer daarna langs de Zuid-Hollandse kust en het Westland, met als eindpunt Hoek van Holland. Bij het Kin- dertransport-monument werd met de inwoners van Hoek van Holland een waardige ceremonie gehouden en een bloemstuk gelegd. Het Kindertransport redde het leven van ongeveer tienduizend joodse kinderen. (MS)


Wilt u graag eens meerijden met de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders, kijk dan op www.veteranenmotorrijders.nl.


Het leggen van een bloemstuk tijdens de openingsrit van de SNVM. Foto: Richard van Klink


Onderzoek naar slaap en emotionele verwerking


In samenwerking met Centrum ’45 in Oegstgeest is er vanuit het AMC en de UvA een slaaponderzoek opgezet. Het slaapon- derzoek vindt plaats in de kliniek in Oegstgeest. Hier slapen veteranen en politieagenten twee nachten met EEG-appara- tuur. Het onderzoek bepaalt de invloed van een emotioneel verontrustend filmpje en een neutraal filmpje op de slaap.


Voor de deelnemers wordt ook een rapport gemaakt, zodat zij kunnen zien hoe ze slapen. Het doel van het onderzoek is om te kijken naar emotionele verwerking in de slaap bij mensen met en zonder posttraumatische stress klachten. Momenteel is het onderzoeksteam op zoek naar veteranen die wel ingrij- pende ervaringen hebben meegemaakt, maar geen posttrau- matische stress klachten hebben ontwikkeld. Het team is met name op zoek naar vrouwelijke veteranen en veteranen die nu bij de politie werken. (JW)


Als u interesse heeft in dit onderzoek en tussen de 30 en 60 jaar oud bent, kunt u voor meer informatie contact opnemen met Mirjam Mink-Nijdam, e-mail: m.j.nijdam@amc.uva.nl.


Dapperheidsonderscheidingen voor vier Afghanistanveteranen


Op 14 mei heeft minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert vier dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Dit gebeurde op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Twee mariniers en twee commando’s ontvingen een dapper- heidsonderscheiding. Drie van hen kregen het Bronzen Kruis opgespeld, één het Kruis van Verdienste. De uitreikings- ceremonie had een besloten karakter vanwege de bijzon- dere missies van de militairen. Hun namen blijven dan ook onbekend. De vier maakten deel uit van Special Operations Task Force 55, een eenheid van leden van het Korps Com- mandotroepen en Special Forces van het Korps Mariniers. In het zuiden van Afghanistan vervulden zij uiteenlopende functies. (JR)


Foto: Hille Hillinga/ministerie van Defensie JUNI 2014 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65