This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Charlene Cloo, Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Anne Salomons, Michelle Schut, Tjeerd de Vries, Jos Weerts en Marleen Wegman


Oproep foto’s lokale veteranendagen 2014


Korte documentaire over survivalweekend PTSS’ers


Journalisten Laura Klompenhouwer en Victoria Broens hebben een korte documentaire gemaakt over veteranen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS) die met hun kinderen op survivalweekend gaan. ‘Een missie ein- digt voor een veteraan vaak niet bij thuiskomst. Eenmaal terug in Nederland kampt een aantal van hen met PTSS. Dat is niet alleen zwaar voor henzelf, maar ook voor hun familie. Dat willen wij met deze documentaire laten zien’, aldus Broens. Johan Hoogendijk is Joegoslaviëveteraan en oprichter van Unyform, een organisatie die zich richt op het bevorderen van praktische zelfredzaamheid onder veteranen en hun thuisfront. Op 14 en 15 juni nam Hoogendijk veteranen met PTSS en hun kinderen een weekend mee naar de bossen bij Stolwijk. Los van comfort en moderne voorzie- ningen kregen de veteranen en hun kinderen daar de kans om elkaar in een ander licht te zien. De twee journalisten volgden hen met de camera op de voet voor een korte documentaire van vijf minuten. De documentaire wordt vertoond op het Veteranenfilmfestival op 21, 22 en 23 november. (AS)


Info: https://nl-nl.facebook.com/Unyform


Ook dit jaar wil Checkpoint aandacht besteden aan de lokale en regionale veteranendagen die gemeenten organiseren rondom de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 28 juni. Net als vorig jaar willen we dit keer geen verslagen, maar een aantal foto’s plaatsen. Veteranen kunnen na afloop zelf een foto insturen van de veteranendag in hun gemeente. De redactie zal uit alle inzendingen een selectie maken om te publiceren. Uw foto (indien het een digitale foto betreft, moet deze mini- maal 1 MB zijn) moet uiterlijk maandag 1 juli bij ons binnen zijn. Een korte omschrijving van wat er te zien is op de foto volstaat. Vermeld in ieder geval waar en wanneer de betref- fende veteranendag was en wie de foto gemaakt heeft. Een overzicht van de lokale en regionale activiteiten vindt u op www.veteraneninstituut.nl, u kunt vooraf uw eigen veteranen- dag aanmelden via info@veteraneninstituut.nl. (JR)


Stuur uw foto naar checkpoint@veteranen.nl of Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen.


Een sfeerbeeld van de regionale veteranendag Noord-West Veluwe op 7 juli 2012. Foto: John van Heijst


Veteranenloket geopend


Op 11 juni heeft minister van Defensie Janine Hennis-Plasschaert het Veteranenlo- ket geopend. Vanaf nu is er één telefoonnummer en één website waar veteranen en hun relaties toegang krijgen tot de optimale zorg en dienstverlening waar ze recht op hebben. Veteranen en hun relaties kunnen bij het loket terecht voor de bestaande dienstverlening en zorg van het ministerie van Defensie, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket biedt toegang tot informatie en onder- steuning én immateriële en materiële zorg. Voor acute zorgvragen is het Veteranenlo- ket 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Het loket is een rechtstreeks gevolg van de Veteranenwet die in 2011 door zowel de Tweede als Eerste Kamer unaniem werd aangenomen. Met deze wet is er een wettelijke verankering gekomen van de zorg- en dienstverlening voor veteranen. (LvD)


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


4


JUNI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65