This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven Tatoeage toont trots


Arjan Veldhuizen is trots op zijn luchtmachtverleden en dat mag iedereen zien. Op zijn schouder prijkt een grote tatoeage waarin verschillende veteranensymbolen zijn ver- werkt, zoals de veteranenspeld. Maar er is meer te zien. “Mijn tatoeage heeft betrek- king op mijn achttien jaar in het leger en de daarbij meegemaakte uitzendingen.”


Door: Janke Rozemuller Foto’s: Jarg Woldhuis


“I


k heb een fantastische tijd gehad bij de Konink- lijke Luchtmacht. En ik ben trots op de manier


waarop mijn collega’s en ik onze uit- zendingen hebben volbracht.” Arjan Veldhuizen werd in achttien jaar tijd twee keer uitgezonden met het 643 OGRV-peloton van vliegbasis Vol- kel. Van december 2000 tot en met juli 2001 naar het Kroatische Split, waar hij deelnam aan de VN-operatie Joint Forge/SFOR en van januari tot en met april 2003 naar Kirgizië in Centraal-Azië in het kader van de operatie Enduring Freedom.


Veldhuizen, die sinds 2005 bij de douane werkt, heeft tijdens zijn uit- zending in Kirgizië al verschillende tatoeages laten zetten, maar die heb- ben niet specifiek iets te maken met zijn luchtmachtverleden. Die tijd liet hij in 2006 op zijn schouder vastleg- gen door Dean Saunders, de vader


van zanger Ben Saunders. “Ik wilde deze geweldige periode afsluiten met een mooie, grote tatoeage. Wat je bij de krijgsmacht meemaakt aan collegialiteit en onvoorwaardelijke kameraadschap maak je bij geen enkele baas meer mee, vandaar deze afsluiting.”


“Mijn vrouw heeft in het verleden een tattoo- en pierceshop gehad en zij heeft deze tatoeage voor mij ont- worpen. Er zijn allerlei kenmerken van mijn tijd bij de Koninklijke Luchtmacht in verwerkt, zoals het veteranenteken, de landen waar ik op uitzending ben geweest en het ken- merk van mijn peloton.” De tatoeage is in drie keer gezet, totaal in onge- veer acht à tien uur. “Ik wil ermee uitdragen hoe trots ik ben op mijn collega’s en mezelf en op mijn vete- raan zijn. Ik loop dan ook in die hoe- danigheid mee in het defilé tijdens de veteranendag in Den Haag.”


Naam en leeftijd: Arjan Veldhuizen (44) Uitzendingen: Kroatië/Bosnië en Kirgizië Tattoos gezet bij: Tattoo Centre Alkmaar Wanneer: 2006


JUNI 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65