search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ KETEN ▶▶▶ PRIJSVORMING


aanvraag doen, stelt hij. Telers weten vaak goed waar hun product belandt. Als dage- lijks volle vrachtwagens van het erf rijden, weet je dat je grootwinkelbedrijven bele- vert en buiten de regeling valt, aldus Schouten. “Het bewijs dat je levert aan foodservice moet je zelf leveren. Voor een courgette teler is dat voor gele courgette bijvoorbeeld wel duidelijk te maken. Dat product ligt niet bij retail.” Er is een grijs gebied, erkent ook Richard Schouten. Product gaat via exporteurs en tussenhandelaren naar winkels of food- servicebedrijfjes. Dat is lang niet altijd in- zichtelijk. “Als je aan een exporteur levert,


moet jij echter wel bewijzen dat die in het buitenland horecaleveranciers belevert. Die bedrijfscodes zijn ook nog eens niet gelijk aan Nederlandse. We vragen prakti- sche oplossingen. De overheid wil kijken hoe ze kan helpen.”


Wie heeft horeca-eis verzonnen? Of een ruime interpretatie van codes ge- noeg is, weet commercieel directeur van Oxin Growers, Ton van Dalen, niet. Het lukt de sector maar niet minister Carola Schouten te laten zien hoe breed de schade van de sluiting van de horeca was. Onder de huidige voorwaarden ver-


Baan: Met 40% omzet terug, heb ik kas teveel


Het herstel van de horecamarkt valt vies tegen. Dat is voor cressenteler Rob Baan van Koppert Cress een groot probleem. Het bedrijf is na drie maanden corona- crisis nog niet in rustiger vaarwater ge- komen. Elke dag is Baan met personeel bezig de afzetkanalen ‘open te trekken’. “We kregen het bericht dat een groot- handel in Oostenrijk was omgevallen. Dat de klanten te horen kregen dat onze spullen niet meer leverbaar waren. Veel groothandels zijn dicht gegaan tijdens de coronacrisis. We zijn dagelijks druk- doende om te kijken wat daarmee gaat gebeuren.” Dat 40% van de omzet terug is, lijkt goed nieuws. Op het diepste punt was de omzet 10%. Echter, ook op 40% van de omzet is het bedrijf moeilijk rendabel te krijgen. “We hebben of te veel kas of per- soneel. Het gaat eigenlijk nog steeds heel slecht.” Het grootste probleem is het trage herstel van de horeca. “De schade in de foodservice is ongekend groot. Door de 1,5-meter-regel zal de sector niet loskomen. In heel Europa niet.” Dat die 1,5-meter-maatregel voor luchtvaart niet geldt, doet hem dan ook zeer. Iedereen onderschat hoe hard de food- service geraakt wordt door de coronacri- sis, denkt Baan. Daar gaan klappen val- len. “We zien het aan de groothandels in het buitenland die nog niet open gaan


8


en ook restaurants in Europa. Eigenaren van horecapanden zeggen: ‘leuk dat je drie maanden geen huur hebt betaald, maar wanneer ga je dat nu wel betalen?’ Of de bedrijfscateraars, hoe zal dat gaan als mensen niet op kantoor zitten?”


Voortbestaan Zonder steunpakketten als de Nood- maatregel Overbrugging voor Werkgele- genheid (NOW) of Regeling tegemoet- koming land- en tuinbouwondernemers Covid-19 zou Koppert Cress er al niet meer zijn. Het steunpakket van de tuin- bouw is 12 juni afgelopen, net als het eerste traject van de algemente NOW-re- geling. Baan heeft zijn bedrijf ook bij de tweede NOW-regeling aangemeld. “De NOW-regeling is echt fantastisch, daar zijn we dankbaar voor. Het is beter dan de arbeidstijdverkorting. Je houdt je team bij elkaar.” Voor het volledige her- stel heeft Baan naar verwachting 1,5 jaar nodig. Daar is hij stellig in.


Kas afstoten


De schade is op dit moment groot, re- kent Baan voor. Over de eerste drie cri- sismaanden bedroeg dat € 5 miljoen. Daar gaat de NOW-uitkering vanaf. Van wat resteert is 30% eigen risico en wordt 70% betaald. Zo berekend is voor de restschade van € 2,5 miljoen de uitkering


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


wacht hij dat één of twee van zijn telers een aanvraag zullen indienen. “Je moet nu wel een heel specifiek product leve- ren, anders kom je nooit aan die 60% re- gel. Bij komkommer of losse tomaat is de afzet naar foodservice hooguit 30%, maar als dat product niet meer naar foodservice gaat, zet dat druk op alle prijzen. Dat krijgen we maar niet uitge- legd in Den Haag. Ik begrijp echt niet wie die eis voor foodservice heeft verzonnen. Ik snap natuurlijk dat het gemeenschaps- geld is en dat je het moet verantwoor- den.” Van Dalen is terughoudend in het advise-


In 2016 kreeg Koppert Cress de Ko- ning Willem I Plaquette voor Duur- zaam Ondernemerschap 2016.


van € 1 miljoen uit het steunpakket te laag, door plafonds die zijn aangebracht. Die lijken grote bedrijven te benadelen. Baan: “Ik probeer uit alle macht het be- drijf gezond te krijgen. We hebben vier compartimenten waarvan we een kas huren. Die wordt afgestoten. Het perso- neel is geborgd door de NOW-regeling, maar dan nog moeten we fors kosten besparen. Ik ben erg voor duurzaam- heid, maar ik heb mijn WKK weer gestart om stroom te produceren. We hebben acuut geld nodig.” Verduurzaming is ook op andere terreinen naar de achter- grond verdreven. Koppert Cress is voor- trekker in het aardwarmteproject Pola- nen. Baan: “Wie durft nu nog te investeren. Daar stagneert het nu, ieder- een is de wonden aan het likken.”


FOTO: JERRY LAMPEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48