search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dennis op het Veld: “We zijn sneller gaan reageren op kortetermijninvloeden.”


iemand die met de teler meekijkt en hem ondersteunt, met een diepgaande kennis over gewassen, energie en data. Dat vormt een sterke combinatie met de algo- ritmes en biedt telers een digitaal brein voor hun kas waarmee ze het kasklimaat kunnen optimaliseren, het verbruik van water en energie terugdringen en met minder risico’s hun bedrijf runnen.”


Teeltbeslissingen Teeltspecialist Dennis op het Veld van to- matenteeltbedrijf Westburg in Grubben- vorst is een van de telers die vanuit de praktijk meedenkt en meehelpt bij de ont- wikkeling van de Crop Controller van Blue Radix. “Ik zie toekomstperspectief voor zo’n toepassing. In een stroomversnelling zie je allerlei nieuwe sensoren op de markt komen en zie je data platformen ontstaan. Die krijgen steeds meer functies. Maar hoe ga je daarmee om, en hoe neem je beslui- ten op grond van al die grafieken en ande- re informatie? Je kunt wel weer een aan- vullende sensor aanschaffen, waarbij 1.000 of meer euro geen uitzondering is, maar hoe ga je die integreren in je teeltbe- slissingen? Het lukt nog niet goed om 24/7 tot goede klimaatcomputerinstellingen te


komen met al die meetdata. Je hebt hulp- middelen nodig. Voorheen werkten we veel met Excel, maar die losse conclusies liet je soms makkelijk ook weer los.” Van de Crop Controller heeft Op het Veld de verwachting dat dit een nuttige en bruikbare oplossing kan gaan worden, die op basis van data-analyses met goede kli- maatinstellingen komt. “Geautomatiseer- de software die, ook als je een dagje vrij bent, of in de nachtelijke uren, foutloos en goed meedenkt en werk uit handen neemt. Zodat je er niet pas de volgende dag achter komt dat je gisteren foutjes hebt gemaakt die je moet gaan herstellen.”


Sneller reageren “Tot nu toe was de praktijk dat je een teeltstrategie hanteerde per periode. Bij- voorbeeld met bepaalde instellingen die horen bij de fase dat er net nieuwe plan- ten in de kas staan, of bij de overgang naar het voorjaar of de zomer. Maar met de komst van een eerste mooie zonnige dag reageerde je daar nog amper op. Je dacht: laat de plant maar eerst even lekker bijkomen. Maar de Crop Controller advi- seerde dan soms gelijk 2 graden Celsius etmaaltemperatuurverhoging. Dat ben ik


ook gaan doorvoeren en dat heeft goed uitgepakt. We zijn veel meer etmaal- en plantbelasting-gericht gaan sturen. Als nu de zon komt, gaan we volop door. En an- dersom, als het morgen donker wordt, dan gaat direct de rem erop.” Data-analyse zal steeds meer bedrijfsspe- cifiek gaan worden. “Want de ene kas is de andere niet, en elk tomatenras reageert weer anders.” Na de eerste ontwikkeling door Blue Radix van lijnen voor de instel- ling van de etmaaltemperatuur, zal een volgende stap zijn hoe die het best bereikt kan worden. “Doe je dat via de dagtempe- ratuur, of met een andere voor nacht. Ook de rv-beheersing en raamaansturing gaan er dan bij komen. Het zal steeds dynami- scher worden. Daarna kun je verder met optimalisatie van de watergeefstrategie, want ook die kan elke dag veranderen.” Behalve extra ondersteuning bij individu- ele toepassingen, verwacht de teeltspeci- alist dat datagedreven telen een unifor- mere teeltstrategie tussen collega’s zal opleveren, wat het ook makkelijker maakt om onderling te communiceren over teeltmaatregelen. “Aan het einde van de teelt komen de meeste tomatentelers nu onder de streep wel ongeveer gelijk uit


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48