search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶


Corona versnelt veel trends E


door Cindy van Rijswick


en deel van mijn werk als analist van ontwikkelingen in de groente- en fruitketen bestond in de afgelo- pen drie maanden uit het volgen


van de effecten van de coronacrisis op de sector. Het meest interessant vind ik zelf de mogelijke langetermijnveranderingen als gevolg van deze crisis. Soms zijn die op het tweede gezicht minder verrassend dan op het eerste gezicht. Veel agf-trends die we voor de komende jaren zien, waren al langer gaande en zul- len nu versterken en/of versnellen. Dan gaat het op bedrijfsniveau bijvoorbeeld om de noodzaak de arbeidsbehoefte goed in te vullen. Ook zagen we de afgelopen jaren al meer twijfels ontstaan bij de almaar verdergaande specialisatie. Meer dan ooit realiseren bedrijven zich nu dat risicosprei- ding en het snel kunnen reageren op ver- anderende omstandigheden belangrijk


‘Echte trendbreuk in agf-consumptie buitenshuis’


zijn. Kan ik als bedrijf snel van leverancier, variëteit, assortiment of klant wisselen als het nodig is? Heb ik nog een andere poot om op te staan als de ene poot omvalt? Aan de consumentenkant zie ik trends als meer onlineverkopen, een toenemende populariteit van verspakketten en maaltijd- boxen, meer vraag naar lokaal geteeld pro- duct en meer aandacht voor gezondheid en verduurzaming. Tot dusver weinig ver- rassingen. Maar een echte trendbreuk is die in de agf-consumptie buitenshuis. Die groeide gestaag in de afgelopen jaren, maar komt in de komende vijf jaar, of mis-


46


schien wel langer, niet meer op het pre-co- ronaniveau terug, verwacht ik. De foodser- vice-sector zal wel meer agf blijven inkopen ten koste van vlees, maar dat zal het verlies aan totale foodservice-omzet niet kunnen compenseren. We zullen veel minder on- derweg zijn voor zakenreizen en woon-werkverkeer en minder vaak in de bedrijfskantine eten. Wat groenten en fruit betreft zijn de gevolgen dan te merken bij typische ‘on-the-goproducten’ als maal- tijdsalades en fruitsalades. We gaan meer thuis koken en eten. Dat is voor veel mensen best lastig. Ik heb zelf ook


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


maar een beperkt riedeltje aan recepten dat we week na week herhalen. Aan lekkere be- taalbare ideeën en producten die we thuis gemakkelijk kunnen bereiden is een grote behoefte. Het product dat misschien wel de meest opvallende opleving kende in de af- gelopen maanden is de sinaasappel, een toch bijna vergeten vrucht waarvan de ver- kopen jaar na jaar daalden, tot aan maart 2020. Zo zie je maar, door (ongelukkig) toe- val of met wat hulp van veredelaars, telers, handelsbedrijven en speciaalzaken of su- permarkten is er eigenlijk nog een wereld aan producten te herontdekken.


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48