search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Kip en leed


door Geertje Lamboo, psycholoog en fruittelers- vrouw in Hem (N.-H.)


O


p mijn vijftiende las ik op een viaduct: “Vlees is leed”. Ik be- sloot dat dat waar was en at tot mijn dertigste geen vlees


meer. Ruim voor vega en vegan hip wa- ren. Dierenwelzijn is echter nog steeds belangrijk voor mij en dus eten we voor- al vlees van biologische herkomst. Vlees van gelukkige dieren leg ik mijn kinde- ren uit. Waarop de kinderen terecht vra- gen: “Kunnen we niet beter een onge- lukkige koe opeten?” Mijn kinderen staan sowieso anders ten opzichte van vlees. Toen we net op het fruitbedrijf


‘Hoe groot is het verschil tussen kip en egel als je drie bent?’


woonden, greep de hond een egel met nest. Moeder-egel overleefde het. De kind-egels met hun zachte stekels niet. Ietwat verbouwereerd stonden we er omheen, René en ik, met onze kleine jo- chies van 2 en 3 jaar oud. ’s Avonds ke- ken ze in de juspan en vroegen: “waar zijn de kleine egels?” “Die hebben we begraven”, legde ik uit. “Ahhh, nee …” zei de oudste. “Ik had ze willen opeten.” Geen heel rare redenatie. Ze wisten na- melijk al lang dat levende kip een gezel- lig dier om het huis is en dode kip lekker op je bord. En hoe groot is het verschil tussen kip en egel als je 3 bent? Mijn jongens hebben niets op met schattig maar wel met lekker eten. Dus ook de bambiburgers van de jager gaan er zo in. Ze weten dat het hert is en herten zijn schattig, maar op je bord zijn ze lek-


ker. Als de kuikens waar ze zo goed voor zorgden hanen blijken? Hup, op de BBQ. Maar dan is er één kip die zo veel leuker is dan de rest. Alleen de leukste kippen hebben een naam en deze heet Napole- on. Napoleon is zo mak dat we vaak bij- na over hem struikelen. De laatste die over hem struikelde is het varken van 80 kilo. Het blijkt Napoleons Waterloo. En dan zie ik mijn jongens van inmid- dels 12 en 13 jaar met tranen in hun ogen een gat spitten. Uiteindelijk was dit keer dode kip echt leed.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 21


FOTO: TON VAN DER SCHEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48