search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶


‘Dankjewel consument, dankjewel’


Bert Doelman


‘Slijtage in gele courgette’


COURGETTE In de teelt van gele courgettes is de uit- val van planten nu al meer dan een kwart. “Veel planten zijn weggevallen door een bacterie in de stam, waardoor ze zijn afgestorven”, zegt courgetteteler Bert Doelman in De Lier (Z.-H.). “Met nog drie weken teelt te gaan, is dit grote per- centage uitval veel te vroeg. Hoewel een gele courgetteplant altijd al zwakker is dan een groene, is de uitval nu te gek. Vermoedelijk is de zwakte in de stam al in de donkere periode aan het begin van dit jaar ontstaan.” Met het gewas van de groene Bengal gaat het goed. Maar de 10% planten van het groene ras Diamant, dat in rijen tussen Bengal is gezet om met zijn mannelijke bloemen voor voldoende bestuiving te zorgen, is ook grotendeels weggevallen. “De 200 mannelijke bloemen die per dag nodig zijn voor bestuiving halen we nu uit de gele courgettes. Dat geeft dagelijks twee uur extra werk: een uur voor het plukken van de bloemen en een uur om ze te verdelen over de groene courgettes. Dat was niet nodig geweest als de planten van Diamant nog hadden geleefd.” Doelman doet een proef met gele vanglinten, om te bekijken of deze beter werken dan vangplaten. “De oppervlakte van de linten is groter, waarmee je dus meer zou moeten vangen. Voordeel is ook dat de hommels er niet op gaan zit- ten, en soms wel op de vangplaten. We denken erover om volgend jaar meer lin- ten op te gaan hangen in plaats van vangplaten.”


16


ASPERGE “Zo bang als ik was in maart, zo euforisch ben ik nu”, zegt Erik Verhoeven in Crom- voirt (N.-Br.) als hij op 9 juni terugblikt op zijn aspergeseizoen. “In 2019 verkochten wij 30 ton aan de horeca en 30 ton thuis en in landwinkels hier in de regio. Die 30 ton voor de horeca viel in maart hele- maal weg, maar daar is 22 ton extra ver- koop aan de consument voor in de plaats gekomen. Ik kan alleen maar zeggen: ‘Dankjewel consument, dankjewel!’.” Toen Verhoeven het aan het begin van het seizoen nog donker in zag, kreeg hij aan- dacht van Omroep Brabant, het NOS jour- naal en Een Vandaag. Op 22 juni komt dit laatste programma terug voor nieuwe op- names. “Blijkbaar hebben ze ons ontdekt en krijgen we de aandacht die de consument heeft bewogen extra asperges te kopen.” Zijn omzet zal hoger zijn dan vorig jaar. “Het verschil is dat de marge bij de consu- ment hoger is dan bij de horeca. Wel zijn de kosten ook hoger, want 15 kilo voor de horeca gaat in een groot krat, 15 kilo voor de consument in zeg vijftien verpakkin- gen. Dat vraagt meer personeel.” Hij wil nog wel iets kwijt over het Neder-


Erik Verhoeven


landse personeel dit jaar. “Normaal wer- ken wij met vijftien Poolse seizoenwer- kers, dit jaar waren dat er vier. Het tekort is ingevuld met een diversiteit aan Neder- landers, maar dat is me zwaar tegengeval- len. Twee medewerkers uit de horeca heb- ben gewoon goed gewerkt, die zijn gewend om te buffelen. Bij de rest was het altijd wel wat. Ze leveren slechte oogst- prestaties, ze komen niet opdagen, ze wil- len geen zeven dagen per week werken of ze houden er na een week alweer mee op. Ik weet het, asperge steken is zwaar werk, maar op mijn Polen kan ik vertrouwen.”


Meer over dit seizoen op gfactueel.nl gfactueel.nl


Dit seizoen verkocht Erik Verhoeven 22 ton meer aan de consument dan vorig jaar. Door een andere marge maakte dat de wegval van 30 ton via de horeca goed.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


FOTO: ROEL DIJKSTRA, DENNIS WISSE


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48