search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ ASPERGE


‘De klok was dit seizoen minder maatgevend’


Het aspergeseizoen 2020 is in de eindfase. De teler kan terugkijken op een enerverende periode, met als super- struikelblok de coronacrisis. Per saldo is deze hindernis lastig, zeker kostenverhogend, maar niet onoverkomelijk gebleken.


MARKT | door Jack Kwakman D


10 12 14 16 18


2 4 6 8


e inleidende beschietingen in de aspergebranche waren vrij rustig, met eind januari, begin februari prijzen tussen € 15 en


€ 20 per kilo voor de beste sorteringen kasasperges. Dat zakte vervolgens weg, naar een niveau van hooguit € 10 half fe- bruari. Dat de mindere kwaliteit toch nog voor behoorlijke prijzen werd verkocht was daarbij een opsteker. In februari waren de groeiomstandighe- den in de kas gunstig, dankzij de relatief


Prijs piekte in mei Richtprijs van asperges op de veilingklok in € per kilo.


Greenery - AA X - Wit ZON - AA Extra wit


hoge en vooral weinig fluctuerende bui- tentemperatuur. De kalme groei zorgde voor prima kwaliteit asperges. De asper- geruggen buiten verwarmen verliep moeizaam, gezien de vele neerslag en ontbreken van zonneschijn. De buiten- teelt werd daarnaast ook een aantal ma- len aanzienlijk verstoord door stormachtig weer. Folie van minitunnels werd steeds verwijderd en weer teruggelegd, waar dat niet gebeurde, leidde dat tot (veel) scha- de. Ook waaide her en der de zwart-wit folie van de ruggen. Blaastunnels plaatsen werd noodgedwongen uitgesteld.


Juni 2020 goed begonnen


Gemiddelde notering AA extra wit in €/kg eerste twee weken juni.


16-03-2020


09-06-2020 Bron: GFActueel


De prijspiek in het voorjaar was toe te schrijven aan sterk beperkte aanvoer. Er was niet erg veel volume mee gemoeid.


42


0 1 2 3 4 5 6


5,20


Aandacht verleggen Desondanks groeide de aanvoer, bij een in- stabiele prijsvorming. Begin maart zijn bij- voorbeeld prijzen gehaald van gemiddeld € 10 tot € 11 per kilo voor de klasse AA X wit, gevolgd door een periode met iets la- ger prijspeil, om na een relatieve piek van € 10,65 verder weg te zakken. De gevolgen van de coronacrisis, met sluiting van de ho- recasector, kwamen hard aan. Het besef groeide dat de aandacht verlegd moest worden naar meer verkoop via de retail en de eigen winkels, met daarbij de vrees over hoe dat zou uitpakken, nog even afgezien van de algemene prijsvorming.


2014 2016 2018 2020 Bron: ZON


Voor de staart van het aspergeseizoen zijn de vooruitzichten niet slecht. Tot dusver is juni wat veilingprijzen betreft goed be- gonnen.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


Kostenverhoging hakte erin Personeel baarde als gevolg van het on- verwachte coronaprobleem flinke kopzor- gen. Telers konden vaak te weinig buiten- landse handjes inschakelen, maar stonden ook voor de vraag of degenen die er wel waren ook zouden blijven. Mankracht put- ten uit andere branches (horeca …) bleek nodig, maar loontechnisch kostbaar. Bo- vendien werd het personenvervoer, met verplicht minder mensen in een busje en dus meer noodzakelijke bewegingen en meer inzet van chauffeurs, niet kosteneffi- ciënt. De opbrengst van de asperges, ze- ker van de in de retail meer gevraagde minder luxe kwaliteit, woog niet op tegen de stijging van de personeelskosten. Mar- tens Asperges in Tienray (L.) schat de door hen gemaakte extra kosten dit seizoen op zo’n 50 cent per kilo. Will Teeuwen van Teboza in Helden (L.), die via zijn bedrijf ook asperges voor colle- ga-telers verkoopt, schat de verhoogde kostendruk zwaarder in. Teeuwen: “We


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48