search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ KETEN ▶▶▶ PRIJSVORMING


De coronasteun aan de tuinbouw oogstte lof, maar hoofdpijn is er ook over de voorwaarden. Grote teeltbedrijven zijn in het nadeel ten opzichte van kleinere, bijvoorbeeld. Handelsbedrijven met horeca-afzet in een bv lijken beter aan te sluiten dan teeltbedrijven. De roep om coulance en verlenging van de regeling klinkt duidelijk.


OPENING | door Jeroen Verheul E


en vergelijking met de Ehec-crisis blijkt na drie maanden coronacrisis niet op te gaan in de tuinbouw. Branches zoals perkgoed herstel-


den snel en zien nu zelfs goede afzet. Voor individuele branches en bedrijven is de vergelijking echter niet zo gek. Grote spe- cialisten als Koppert Cress hielden na het sluiten van de horeca 10% van de omzet over en krabbelen maar langzaam op naar 40% (zie kader). Ook telers van meer gangbare producten, zoals komkommer, zagen meer dan 30%van de omzet weg- vallen in drie maanden. Dat is als ze op de dagmarkt leveren. Voor contracttelers zijn de druiven minder zuur.


Royaal


Na drie maanden crisis bestaat een wisse- lend beeld over hoe royaal de tuinbouw- steun werkelijk is in het steunpakket voor tuinbouw Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers Covid-19. De linkse politieke partijen noemen de tuinbouwregeling royaal in vergelijking met steun aan organisaties in de culturele wereld. Aan de andere kant klagen teelt- bedrijven dat ze door de toelatingscriteria buiten de regeling vallen. Het ministerie begrijpt niet dat de totale afzet door de kleine horecamarkt toch zwaar onder druk kwam te staan, stellen zij. Telers hebben schade, maar moeten voor compensatie aantonen dat ze voor 60% aan foodser- viceleveranciers (horeca) leveren. Dat knelt, zeker als de afnemer in de groot- handel die steun wel krijgt. Ook zijn er bedrijven die vinden dat ze te weinig steun krijgen door de plafonds in


Handel in groenten en fruit is zo dif- fuus dat het moeilijk is aan te tonen of telers in horecakanaal opereren.


de tuinbouwregeling. Bedrijven tussen de € 500.000 en € 3.000.000 omzet kunnen maximaal € 500.000 ontvangen. Kleinere bedrijven ontvangen dus relatief meer steun dan grotere. Voor de telers die buiten dat specifieke tuinbouw noodfonds vallen, zijn er nog al- tijd de NOW- en kredietregelingen. Via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werk- gelegenheid (NOW) keert de overheid een vergoeding van de loonkosten uit naar rato van de omzetdaling.


Coulance Komkommerteler Willem Doorn in Heerde (Gld.) ontvangt geld uit die algemene NOW-regeling, maar dat is te beperkt voor de schade die hij lijdt. De extra tuinbouw- regeling vergoedt 49% van de totale om- zetschade in drie maanden. Hij heeft de re- geling aangevraagd. Aantonen dat je voor 60% een horecaleverancier bent, is lastig. Die eis lag eerst overigens op 75%. Doorn: “60% is nog steeds te veel. Ik produceer voor Oxin Growers en via hen gaan mijn komkommers naar een handelaar met ho- recagerelateerde klanten. Zelf heb ik meer dan 30% omzetverlies. Dat kan ik zo bij Oxin Growers opvragen, maar het zal erom hangen of ik aan de horeca-eis voldoe.” Over die horeca-eis is het GroentenFruit Huis nog in overleg met het ministerie. Om de afzet naar foodservice (zoals hore- ca) aan te tonen, zijn coderingen van klan- ten nodig. Die codes onderscheiden niet goed de hele foodservice, zoals bedrijven die rechtstreeks leveren aan organisatoren van festivals of cruiseschepen. Voor ge- bruik van die codes is nu al meer ruimte geboden door het ministerie, zegt direc- teur GroentenFruit Huis Richard Schouten. Hij verwacht op basis van gesprekken met het ministerie dat er coulance is bij de aanvraag. Telers moeten wel zelf goed na- denken en niet tegen beter weten in een


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 7


FOTO: ROBIN VAN LONKHUIJSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48