search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Veel goede bedrijven, ook te veel malafide bureaus’


Emile Roemer legde de afgelopen weken op verzoek van het ministerie van SZW werkbezoeken af om zich te laten informeren over de manier waarop arbeidsmigranten door Nederlandse bedrijven worden bejegend. Onder meer in Leunen (L.) bij het groentebedrijf van Peter van Osch (links op de foto) zag het SP-kopstuk dat dat vaak prima is geregeld. “Maar er zijn ook veel malafide bureaus”, aldus Roe- mer die vorige week alvast kwam met adviezen voor scherpere regels rond werken, wonen en transport in coronatijd.


Gewijzigde gegevens Hot Pepper King


RECTIFICATIE In de paprikaspecial, die in de vorige edi- tie van Groenten & Fruit was bijgevoegd, was een bedrijfsreportage over Hot Pep- per King herplaatst in een ongewijzigde versie uit 2019. Een aantal inhoudelijke zaken is echter achterhaald en sinds die tijd verandert. Alle afzet gaat nu via telers- coöperatie Oxin Growers. De tuin in Berkel en Rodenrijs is afgestoten. Alle productie vindt nu plaats op 1,8 hectare in de ge- meente Pijnacker-Nootdorp. Uiteraard hadden alle genoemde tijdsaanduidingen betrekking op vorig jaar. Inmiddels is ook de webshop ‘Hot Pepper Shop’ actief, waar consumenten de verse pepers van Van Luijk kunnen bestellen, naast gedroogde pepers en sauzen.


Composteerbaarheid afbreekbare plastic


VERPAKKINGEN Biologisch afbreekbare plastics die vol- doen aan de EN13432-norm blijken in on- derzoek van Wageningen Univerity & Re- search bij industriële compostverwerking in maximaal 22 dagen af te breken. Dat is korter dan bijvoorbeeld sinaasappel- of


bananenschillen. De afbraaktijd is kort ge- noeg om het materiaal samen met gft-af- val te kunnen composteren, luidt de con- clusie.


Met verrood licht zwaardere komkommer


BELICHTING In de winterteelt komkommer blijkt uit Belgisch onderzoek dat het standaard led-spectrum (95% rood en 5% blauw) niet voldoende is om dezelfde producties te halen als bij Son-T. Volgens Proeftuin- nieuws werden komkommers met ver- rood licht zwaarder. Extra blauw licht in de ochtend gaf de indruk dit effect te verster- ken. Vruchten onder leds waren over het algemeen groener en beter houdbaar dan bij Son-T.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 13


FOTO: LAURENS EGGEN


FOTO: TON VAN DER SCHEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48