search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ AUTONOOM TELEN


Vertrouwen groeit in autonome teeltsturing


Een teler wilde beslissingen uit zijn autonome energiemanagementsysteem ook automatisch laten ingrijpen op aan- en afschakelen van belichtingsarmaturen. Dat vormde het begin van het nieuwe bedrijf Blue Radix, dat expertise met datagedreven automatisering uitbreidde naar directe aansturing in de teelt.


VAK | door Peter Visser S


teeds vaker vertalen computers en rekenmodellen de enorme berg aan beschikbare teelt- en kli- maatdata bij teeltbedrijven naar


overzichtelijke grafieken en adviezen die telers ondersteunen in hun dagelijkse teeltbeslissingen. Er zijn daarvoor al diver- se data platforms op de markt. Blue Radix gaat daarin al veel verder. Di- recteur Ronald Hoek: “Die grafieken moet je als mens nog steeds vertalen naar in- stellingen die je gaat toepassen in de kli- maatcomputer. Wij hebben geen platform dat alleen data en grafieken toont, maar slimme rekenmodellen die de data ver- werken en zelf vertalen naar een geauto-


matiseerd advies. Ze sturen op basis daar- van direct autonoom de klimaatcomputer of andere installaties aan. Ieder kwartier draait er een ‘run’ die het optimale klimaat bepaalt voor de komende uren en dagen, en die op grond daarvan een nieuwe com- binatie van setpoints bepaalt en instelt. Dat gebeurt met algoritmes, hele slimme rekenregels die grote hoeveelheden data met elkaar kunnen verbinden om daar- mee de teelt te optimaliseren. Denk daar- bij aan historische data uit de kas, maar ook aan weer- en marktberichten, senso- ren en energie-installaties in de kas. We zetten die algoritmes echt aan het werk om 24/7 operationele processen aan te sturen in de professionele productie- omgeving.”


Groeiend vertrouwen Bij de introductie van de Blue Radix-dienst Crop Controller wordt het vertrouwen bij de teler stapsgewijs opgebouwd. Hoek: “Eerst gaan we onze algoritmes specifiek trainen met de data van die specifieke kas van de teler. Dan gaan we samen met hem kijken welke setpoints het programma voorstelt. Telers gaan dan zien dat er vaak betere in- stellingen worden voorgesteld, die ze zelf nog niet hadden gezien of bedacht.” “Daarna gaan we voor het eerst in produc- tie draaien. Eerst bijvoorbeeld in een klei- ne afdeling, tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Waarbij je er steeds met je neus bovenop zit, en per kwartier ziet welke setpoints de computer kiest en instelt. Later kan dat uitgebreid worden naar langere periodes en meerdere kasafdelingen. De ene teler zal dat proces sneller doorlopen dan ande- re, meer terughoudende telers. Wat ons wel opvalt, is dat bedrijven waar we het uitrollen nu al niet meer zonder algoritmes zouden willen.” Ook na introductie is een teler niet compleet overgeleverd aan com- puterprogrammakeuzes. “Er blijft een off-site operator voor de menselijke kant,


Telers kunnen op de portal de adviezen van Crop Controller volgen. 22


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


FOTO: BLUE RADIX FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48