search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Sonata onder groeilicht, in librabakken. Voor snel uit te wisselen teelten wordt dit baktype gebruikt, de doorteelten staan in Batobakken.


“Ik heb er zelf niet het meeste werk meer aan, gelukkig.” Na de MAS volgde de HAS, met een stage bij Boem Berry Farms in Canada. “De eer- ste 5 hectare aardbeien waren toen net rijp, met 80 plukkers die nog nooit aard- beien hadden geplukt … Dat was een goede leerschool.” Eindverantwoordelijk zijn betekent niet dat ook alle beslissingen op eigen houtje genomen moeten worden. Delphy-be- drijfsdeskundige Bart Jongenelen kijkt sinds de eerste kennismaking vorig jaar naar het ras Sonsation. Daarnaast loopt Rien van den Bighelaar (HortiNova) al ja- ren op de bedrijven van Van Oers als ad- viseur en soms als luis in de pels. “Er moet discussie zijn”, stelt vader Joost be- slist. “We hebben hier veel teelten en ras- sen, alles moet kloppen, voor het beste resultaat. Rien is voor veel nieuwe ont- wikkelingen te vinden, totdat hij vindt dat je op het punt staat stomme fouten te maken. Dan gaat hij ervoor liggen.” Grijnzend: “Het wil ook weleens knette-


ren met Martijn, maar het komt altijd weer goed.”


‘Ik kies voor duidelijkheid’ De volledige aardbeiproductie van de lo- catie in Etten-Leur wordt administratief gezien verhandeld door Coöperatie Hoog- straten, maar slechts een deel van de pro- ductie komt werkelijk voor de klok. “Als ik moet kiezen tussen vandaag een klokprijs van € 5 en morgen van € 6, of een contract voor € 5 en weten waaraan ik toe ben, dan kies ik voor het laatste.” In de praktijk ge-


Jaarrond


De hoofdmoot van de productie ligt in de doorteelt met het ras Elsanta, met opeenvolgende plantingen van 1 tot 16 augustus. De overige teelten zijn hier omheen gezet. Dat zijn Sonataplantin- gen onder groeilicht met lang bewaarde planten en met verse planten, die voor de teelt zijn verduisterd. Sinds vorig jaar


liggen er ook proeven met het ras Son- sation. Daarna volgt Sonsation in de on- belichte teelt. Na de vroege teelten wordt de helft van de kas in Etten-Leur gebruikt voor de productie van kasstek, en voor de helft voor meerdere Sonsation-plantingen in de zomerteelt.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 31


beurt dat ook zo. Van Oers wijst in de cor- ridor voor de glasafdelingen op de inpak- lijn van het bedrijf. “Wij leveren een deel van onze productie ook rechtstreeks vanaf ons bedrijf, en specifiek op wens van de klant, in gedekselde en gesealde verpak- kingen.” “Ik kies ook doelbewust voor langdurige relaties: ik wil weten wie mijn kopers zijn, en wat ze willen. Het is mijn taak er alles aan te doen om elke klant tevreden te stellen. Maar ik ben ook duidelijk met mijn prijsstelling: ik lever niet onder kostprijs.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48