search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ ASPERGE ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ ROBOTISEREN


oogstmodules kleine steekgaten achterla- ten en het steekzand grotendeels gelost wordt boven het steekgat, volstaat dit. Dat maakt een opbouwploeg overbodig. Be- langrijk hierbij is wel dat de rug vóór het fo- lie leggen goed op vochtcapaciteit is om de bovenkant gedurende het oogstseizoen goed intact te houden. Het advies is de ruggen voldoende breed op te ploegen, zodat de zijkanten heel het seizoen intact blijven.


Totale capaciteit


Door de aanpassingen zijn in 2020 rij- snel heden mogelijk van 30 tot 80 cm per seconde. Uitgaande van 80 cm is dat een


rijsnelheid van 2,9 km/uur. In 2021 zullen de machines 3,6 km/uur kunnen rijden. De machine stemt zijn rijsnelheid auto- matisch af op de maximale oogstcapaci- teit van de 12 modules. Die capaciteit is afhankelijk van de afstand tussen de ge- detecteerde asperges. Tot een afstand van circa 45 cm tussen de asperges blijft de capaciteit maximaal. Die 45 cm staat gelijk aan de gemiddelde afstand op piekdagen met 500 tot 600 kilo dag- oogst. De combinatie van hoge rij- en oogst- snelheid maakt dat de oogstrobot bij een rijlengte van 400 meter een capaciteit haalt van gemiddeld 0,5 hectare per uur,


met één arbeidskracht. Dat is inclusief draaien en folie aanbrengen. De beno- digde draairuimte op de kopakker is 4 tot 5 meter, ongeacht bossage of sloot. De totale capaciteit is afhankelijk van de ge- wenste oogstfrequentie en het aantal draaiuren per dag. De machine vraagt een investering van € 392.000 (excl. btw). Voor de vijf machines in 2021 gelden bij- zondere prijscondities. Er zijn er nog drie beschikbaar.


gfactueel.nl


Op gfactueel.nl staat een filmpje van de oogstrobot aan het werk


In de machine hangen de oogstmodules in een ovale carrousel ach- ter elkaar, op de foto staat de oogstzijde waarbij de voorste casset- tes richting de aflegzijde draaien.


Op het werkplateau draait een zachte borstel de as- perges van de aspergeafvoerband in plastic kratten.


Aan de aflegzijde van de carroussel komen de asperges op een as- pergeafvoerband die eerst vlak en dan schuin omhoog loopt naar het werkplateau.


28 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


Het herstellen van ruggen gaat met twee borstels die over de rug strijken en het steekgat weer vullen met zand.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48