search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Toekomstvisie voor de vollegrond door Jos van Hamont, Delphy W


ij Nederlanders houden niet van beperkingen. De wereld ligt aan onze voeten en Ne- derlanders kom je dan ook


overal op de wereld tegen. Dit voorjaar werd echter alles anders. Corona zette veel op slot. Zou het weer worden zoals het was? Een heel eind wel, denk ik, maar niet helemaal. Het reizen zal geen auto- matisme meer zijn, zowel zakelijk als voor het plezier. Vergaderen en overleg blijkt ook gewoon vanuit huis te kunnen. Han- den schudden, wat hier in Europa zo ge- bruikelijk is, zal heel kritisch bekeken wor- den. Aziatische buiging of Afrikaanse schouderbump dan maar? In de vollegrondstuinbouw zag je al jaren groei, groei en nog eens groei om maar zo efficiënt mogelijk te produceren en kosten te drukken. Dat werd dit voorjaar nogal


eens een grote uitdaging toen er (tijdelijk) te weinig personeel aanwezig was om as- perges en aardbeien te oogsten. Het uit- planten op de bestaande machinerie zou volgens de richtlijnen haast niet meer mo- gelijk zijn. Aan de was- en sorteerlijnen staan mensen ook dicht bij elkaar, los het maar op. Door de creatieve instelling van de Nederlandse tuinbouwondernemer werd de schade echter beperkt maar ide- aal werken, nee. Nu het risicobewustzijn groot is, is dit hét moment voor doorlichten van de bedrijfs- voering. Zomaar wat losse flodders: Min- der grote bedrijven? Meer mechanisatie/ automatisering, dus minder personeel no- dig? Meer gecontroleerd telen, zoals ge- sloten systemen? Wat gelukkig wel hetzelfde blijft, is de cre- ativiteit van tuinders en creativiteit is hard nodig om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.


‘Net een proef met druppelslangen gelegd’


PEEN Vorig jaar was het te zien op de Landelij- ke Peendag, druppelslangen in peen. Koen, de zoon van Huub in ’t Zandt in Meerlo (L.), wist zijn vader te overtuigen en daarom hebben ze op 9 juni een proef aangelegd over de werkbreedte van de beregeningsboom. “Er staan vier rijen op een bed en daar ligt per twee rijen een druppelslang op 4 cm in de grond. Ze zijn gelegd na het frezen van de bedden en voor het zaaien. We hebben een stagiaire die de haalbaarheid heeft berekend. Daar komt uit dat het uit kan als we 3% meer kilo’s halen ten opzichte van onze bere- geningsboom”, licht Huub toe. De slan- gen liggen in Nairobi, het laatste gezaai- de ras dat wel gevoelig is voor echte meeldauw. “Bij een beetje stress sluipt er dat al in. Ik ben benieuwd of we daarin ook verschillen gaan zien.” De afzet van zijn onderdekkersteelt ein-


Huub in ’t Zandt


digde 25 mei, op 9 juni werd de laatste ‘in de polder’ bewaarde koelcelpeen ver- werkt. “Via onze telersvereniging Fossa Eugenia is er vraag naar B-peen, ook in de korte periode tussen het einde van onze onderdekkersteelt en het begin van het nieuwe seizoen. Op deze manier is dat opgelost en kunnen we aan die vraag voldoen. Al blijft het wel zo dat onder- dekkers een andere peen is dan koelcel- peen.”


Omdat hij zijn vroegste peen van het ras Napoli pas in de tweede helft van maart kon zaaien, een maand later dan ge- pland, zaaide hij dunner om ze sneller op dikte te krijgen. “Die theorie is wel uitge- komen, ze komen sneller op dikte. Maar als we binnenkort de eerste gaan rooien zullen er in verhouding tot nog te veel dunne tussen zitten. We zullen te weinig kilo’s gaan oogsten.” Tussen Napoli en Nairobi gingen de zaai- sels met het hoofdras Maestro de grond in. “Van mei tot half juni zaaien we de meeste peen. Dat betekende dit jaar dus veel beregenen: direct na zaaien en me- teen na de onkruidbestrijding. In totaal krijgen ze in twee weken vier keer water, steeds in een niet te grootte hoeveelheid. Sinds afgelopen vrijdag is dat voor de wat grotere peen in ieder geval voor het moment niet meer nodig, want toen is hier 20 mm gevallen.”


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 17


FOTO: FOTO: STAN VERSTEGEN


FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48