search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dit seizoen is door AvL Motion en Neessen Aardbei- & Aspergeplanten gebruikt om met de oogstrobot in de dagelijkse prak- tijk ervaring op te doen en de machine verder te ontwikkelen.


terug op de rug. Op die plek is het door één handbeweging mogelijk de folie te draaien van zwart naar wit of andersom. De loopsnelheid van de band is gelijk aan de rijsnelheid, tegengesteld aan de rijrich- ting. Door deze aanpassing is de machine in oogstand vier meter korter en hoeven er geen folie-armen ingeklapt te worden aan het einde van een rij. Ook gaat het aanbrengen van de folie zo sneller dan met doorhalen. Bij de vorige versie ging de detectie nog met één camera, nu zijn dat er vier op een rij in de lengte van de rug. Dat maakt de detectie nauwkeuriger. De softwaremoni- toring is gefinetuned, de camera’s detec- teren de koppen die net boven de grond komen. Momenteel wordt 80 tot 90% van de asperges goed gedetecteerd, vervui- ling op de rug zoals onkruid maakt de de- tectie soms wat onnauwkeuriger. De oogstmodules waren voorheen één geheel, maar bestaan nu uit drie onderde- len. Het gevolg is dat de snijmodule nu apart uitneembaar is, bijvoorbeeld om de mesjes te vernieuwen of om een snijmo- dule met langere messen te plaatsen. Voorheen werden de asperges gesneden, maar met de nieuwe V-vormige knipmes- jes worden ze geknipt. Gelijktijdig met dat knippen wordt de asperge aan de kop vastgepakt en de asperge staat op een


mes dat tevens meenemer is. Het voordeel is dat de asperge zo zeer snel omhoog ge- haald wordt. In de machine hangen de oogstmodules in een ovale carrousel achter elkaar, in de vorige versie waren het er tien, nu twaalf, en veertien is mogelijk mocht de capaci- teit dat vragen. Na het steken draaien de modules door naar de kant van de ovale carrousel waar- onder een aspergeafvoerband hangt. Die band loopt in tegengestelde richting van


de rijrichting. De band loopt eerst vlak en dan geleidelijk op tot aan het werkpla- teau. Om te voorkomen dat de asperges terugrollen, heeft de band een stroef op- pervlak met lage meenemers. Op die ma- nier komen de asperges rechtstreeks op het werkplateau in een plastic krat. Als die krat vol is, zijn mensenhanden nodig om hem om te wisselen voor een lege krat. Het herstellen van ruggen gaat met twee borstels die over de rug strijken en het steekgat weer vullen met zand. Omdat de


Bij de gepatenteerde manier van foliehandling wordt de folie door de machine geleid. Aan de voorkant stopt de medewerker de folie in de ‘bek’ van een trans- portbandje en meenemers klemmen de folie.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48