search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
status waarbij provinciale faunabeheereen- heden geen schades hoeven te vergoeden.” Wat het extra lastig maakt, is dat het fauna- beleid gedecentraliseerd is. “Elke provincie doet het op zijn eigen manier en dat vraagt telkens om een aparte benadering.” NFO probeert niettemin beleid te maken op de halsbandparkiet en doet dit door middel van monitoring van de schade. Bus: “Het probleem is dat het faunabeleid heel erg diergericht is. Kijk maar naar de wolf of de bever. Dit beleid maakt het best ingewikkeld. Als NFO gaan we voor een drietrapsraket: eerst preventie, daarna af- schot en vervolgens schadevergoeding. Dat pakket is het doel dat we nastreven.”


In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht veroorzaakt de halsbandparkiet schade, meer aan appels dan aan peren.


‘Ons fruitbedrijf is een paradijs voor de halsbandparkiet’


Op fruitteeltbedrijf de Olmenhorst van Florian de Clercq is de halsbandparkiet van een ‘dwaalgast’ een standvogel ge- worden. De schade neemt jaarlijks toe. De halsbandparkiet verscheen zes jaar geleden voor het eerst op landgoed de Olmenhorst, in Lisserbroek tussen Lei- den en Amsterdam. Eerst in kleine aan- tallen, daarna werden het er steeds meer. Met hogere schades tot gevolg. In- middels is de halsbandparkiet zelfs een standvogel geworden. Zo’n tien vogels zijn er standaard. “Die vreten nu aan de knoppen van onze kastanjebomen. Dit landgoed is een paradijs voor ze en we zijn het enige fruitteeltbedrijf in de om- geving”, vertelt Florian de Clercq.


Hoeveel schade veroorzaakt de hals- bandparkiet? “In 2017 waren we ons voor het eerst be- wust van die schade aan onze peren en


appels. In 2019 heb ik de schade voor het eerst bij het faunafonds van BIJ12 ge- meld. De taxateur heeft de schade dat jaar op 10% van de totale vogelschade bepaald. Dat zou een schadepost van € 2.500 zijn. Dit is echter arbitrair, want wij verwijderen het beschadigde fruit. Aan- gepikt fruit gaat rotten en ik wil geen ver- volgschade. Zelf schat ik de parkieten- schade eerder op € 5.000 tot € 10.000. En die schade neemt jaarlijks toe. We zien elk jaar meer halsbandparkieten. Een andere ergernis is het geluid. De halsbandparkiet is een lelijke schreeuwer.”


Wanneer geven ze de meeste overlast? “De eerste schade begin meestal eind juli al. Dat gaat door tot de tweede helft van oktober als het plukken gedaan is. En net als andere vogels nemen ze over- al een klein hapje van. Dus de fruitverlie- zen zijn groot.”


Is de vogel te bestrijden? “Ik zou het niet weten. Hier in de buurt zijn relatief veel roofvogels, maar die helpen niet. De halsbandparkieten zijn te snel. Andere maatregelen hebben weinig effect. Een knalapparaat helpt al niet bij andere vogels en voor klapper- linten of ballonnen geldt min of meer hetzelfde.”


Wat kunt u wel doen? “De volgorde zou ‘voorkomen, afschie- ten, schadevergoeding’ moeten zijn. Maar er is nu geen beleid voor de hals- bandparkiet. Afschot mag niet en scha- des worden niet vergoed. Ik heb nu bij de provincie een ontheffing voor afschot aangevraagd en er is constructief over- leg, maar of het lukt? Nu is het in ieder geval niet eerlijk. Ik ondervind toene- mende schade van een exoot die uit de steden komt. Moet ik die betalen?”


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 35


FOTO: JBLUMIX


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48