search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: ROBIN VAN LONKHUIJSEN


FOTO: JOOST STALLEN


INHOUD ▶▶▶ 10


34 22


36 26


38


Interview Ed Smit: voorvechter van verdiend imago voor glastuinbouw


Autonoom energiemanagementsys- teem ook automatisch laten ingrijpen


De autonome selectieve aspergeoogst- robots van AvL Motion bevallen goed


Halsbandparkiet is vooral een plaag voor fruittelers in Holland en Utrecht


Trilzeef uit Voedingsmiddelenindustrie zuivert water in glastuinbouw


Diversiteit vollegrondsteelten past Martijn en Ilona goed


6 18 AI WINT WEER


In de autonome kas in Bleiswijk winnen de computers het weer van de telers in de Autonomous Greenhousee Challenge.


CORONA- REGELING


De steunregeling gaat voorbij aan de breedte van de scha- de door corona, ook onder de bedrijven die niet van horeca afhankelijk zijn. Grote bedrijven lopen ook aan tegen het pla- fond van de regeling.


COLOFON Groenten & Fruit is een uitgave van Misset Uitgeverij B.V. ISSN: 0925-9694 Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem Postbus 4, 7000 BA Doetinchem www.misset.com


Groenten & Fruit op internet www.gfactueel.nl Twitter: @groentenenfruit Facebook: www.facebook.com/ GroentenenFruitActueel


Redactie: (0314) 35 82 28 redactie.groentenenfruit@misset.com


Hoofdredactie: Jan Vullings, (0314) 34 82 43 jan.vullings@misset.com Redactie: Ton van der Scheer, 06 20 41 58 82, ton.van.der.scheer@misset.com Joost Stallen, 06 10 21 37 16 joost.stallen@misset.com Jeroen Verheul, 06 12 71 92 38 jeroen.verheul@misset.com Stan Verstegen, 06 53 38 67 05 stan.verstegen@misset.com Peter Visser, 06 20 40 27 37 peter.visser@misset.com


2


Aan dit nummer werkten mee: Jos van Hamont, Jack Kwakman, Geertje Lamboo, Cindy van Rijswick, Harry Stijger, Wouter van Teeffelen, Jan Varekamp en Niels Zuurbier


Internet: Willeke Wissink (teamleider), Erik van Aalst, Joost Beekman, Martijn ter Horst, Lieke Ruesink Eindredactie, vormgeving, productie: Michel Buyvoets (chef), Imago Mediabuilders, Lex Aalders, Paulus Maessen, John van Hummel


Adverteren: Jeannette van der Maas, +31 (0)6 10 41 80 99 jeannette.van.der.maas@misset.com


▶GROENTEN & FRUIT | XXMAANDXX 20XX


Abonneren: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Prijzen: € 55,40 per maand exclusief 9% btw bij automatische incasso of elektronische facturatie. Bij betaling via acceptgirokaart wordt € 2,50 acceptgirokosten in rekening gebracht. Abonnement buitenland op aanvraag. Kijk voor alle abonnementsvormen op www.gfactueel.nl/abonnementen. Opgave via www.gfactueel.nl/abonnementen of telefonisch bij onze klantenservice. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij u uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice uw


abonnement opzegt. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Klantenservice: (0314) 35 83 58 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) e-mail: klantenservice@misset.com www.gfactueel.nl/klantenservice


Managing director: Cor Jan Willig Commercieel manager: Rindert Meijer Marketing manager: Chris Roest a.i.


Copyright: © 2020. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Groenten & Fruit, gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer: Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De inhoud en inkleding van advertenties is bepaald door of namens adverteerders en wordt door Misset of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Misset en auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van (redactionele) informatie en de


30 OPVOLGING


Martijn van Oers wil- de toen hij 6 was al precies weten hoe dat nou ging met die aardbeien. Nu is hij 26 en volgt hij zijn va- der op op het glas- aardbeienbedrijf met zeven locaties rond Breda.


inhoud en vormgeving van advertenties. Privacy: Voor alle informatie over het privacy- beleid van Misset Uitgeverij B.V. verwijzen wij u naar het privacy statement op www.misset. com/privacy Leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Misset Uitgeverij B.V. zijn te raadplegen op www.misset.com/ voorwaarden


Druk: Wilco, Meppel Bezorging: PostNL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48