search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bij het Tuinbouwfilter blijft alleen droog vuil over.


€ 12.000, afhankelijk van de capaciteit. Elektriciteitskosten zijn gering, met een zuinige 0,37 kilowatt motor voor een 30 m3


/uur installatie en een 1,8 kilowatt


motor voor de 60 kuub variant. De machi- ne staat op een basisframe met een tril- motor, die de hele zuiveringsinstallatie in trilling brengt. De trilzeef ‘danst’ als het ware op een verenpakket. Het principe geeft slechts minieme slijtage. Het geluid- niveau is gering. Groot voordeel is dat er geen filtermateri- aal verbruikt wordt, zoals bij doekfilters. Dat bespaart afval, en is dus goed voor het milieu. “Bij het BÈTA Tuinbouwfilter blijft alleen droog vuil als afval over. En stel dat er, afhankelijk van de papierkwaliteit, bij- voorbeeld elke maand een nieuwe rol pa- pier op een doekfilter gaat van honderd of meer euro, dan bespaart ons filter jaarlijks flink op de kosten.” Want de investerings- kosten voor de installatie zelf komen over- een met die van een kwalitatief goed en betrouwbaar tuinbouw-papierbandfilter. Waar doekfilters regelmatig arbeid vra- gen, vanwege het moeten vervangen van de papierstroken, is het Tuinbouwfilter on-


derhoudsvriendelijk. Gemiddeld zal het zeefdek eens per jaar vervangen moeten worden vanwege slijtage. Uiteraard sterk afhankelijk van de toepassing en vuil- graad van het water. Er zijn ook telers die het zonder problemen al jarenlang achter elkaar gebruiken. Telers kunnen bij vervanging kiezen voor een volledig nieuw dek van een paar hon-


Wasserij


Van Bovenend ziet de installaties ook steeds vaker toegepast worden bij bak- ken-wassers. Bij het reinigen van bakken raakt water uiteraard heel sterk vervuild, waardoor het normaal gesproken ge- spuid moet worden. “Telers en andere bedrijven die fust wassen zijn daarom al snel enthousiast over het Tuinbouwfilter. Reiniging van dat water bespaart hen al snel veel geld, en je wilt zo’n vuile water- stroom niet op een teeltbedrijf. Waswa- ter van bakken is toch vaak het afval- putje van de kwekerij.”


Verder ontdekken ook steeds meer groentesnijderijen en andere aan de tuinbouw verwante bedrijven de trilzeef. “Daar mag water vanwege hygiëne-ei- sen vaak niet hergebruikt worden. Als het dan sterk vervuild is, kost de afvoer veel geld. Dan valt er met ons filter al snel een enorme kostenbesparing te rea- liseren.” Na de introductie in Nederland, waar alle aandacht op gefocust was, ont- staat inmiddels ook steeds meer vraag van teeltbedrijven in bijvoorbeeld de VS, Canada en Australië.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 37


derd euro. Een duurzamere optie is om het dek te laten herbespannen. Het com- plete ‘sandwich-pakket’, met de twee dek- ken en tussenliggende kunststof ringen, wordt dan opgestuurd naar BÈTA Indus- trie. Die haalt het bovenste dek eraf, straalt het, bespant het opnieuw, en be- lijmd het. Na een paar dagen gaat het dan terug naar de teler voor een tweede leven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48