search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶


Verduurzaming in samenhang V


door Jan Varekamp, glastuinder Vers van Voorne


orig jaar rond deze tijd schreef ik er ook al over in een co- lumn: de overheid die wel am- bities stelt op het gebied van


verduurzaming, maar ook met beleid komt dat het de tuinbouw juist moeilijk maakt om te verduurzamen. Zeker met de huidige energieprijzen (mede dankzij corona) is het lastig om een goed alter- natief te vinden voor de combinatie warmte en CO2


. Zeker als de overheid


bedrijven als Shell gaat verplichten om hun CO2


op te slaan in een gasveld on-


der de Noordzee. Ondanks de lobby van de verschillende bedrijven die dit probleem duidelijk pro-


‘Veel geothermieplannen in de ijskast gezet’


beren te maken bij de beleidsmakers worden er nog geen aanpassingen in het beleid verwacht. In glastuinbouwgebied in Tinte is de af- gelopen maanden een aardwarmtedou- blet geboord door Duurzaam Voorne. Voor een efficiënt gebruik van de be- schikbare geothermie is CO2


van essenti-


eel belang. Wanneer gaat de overheid inzien dat dit van essentieel belang is en dat het de verduurzaming in de tuin- bouw verder brengt? Gaat dit nog ge- beuren voordat de eerste warmte wordt geleverd aan de bedrijven? Er is nog veel potentie op het gebied van geothermie. Verschillende projecten zijn in ontwikkeling of er zijn plannen voor, maar veel van die plannen zijn in de ijskast gezet. De ontwikkelingen als gevolg van corona zijn daar mede oor-


zaak van. Een oplossing bieden voor de andere uitdagingen kan deze projecten verder helpen en weer meer potentie geven. Het zou toch zonde zijn als deze ontwikkelingen stil komen te liggen, ze- ker nu verschillende partijen het boren professioneel oppakken. Hierbij een oproep aan de ministeries van Landbouw en Economische Zaken om gezamenlijk en integraal te kijken naar deze uitdagingen en met oplossin- gen te komen. Dat moet toch niet moei- lijk zijn?


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 33


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48