search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ ASPERGE ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ ROBOTISEREN


Oogstrobot AvL Motion in de startblokken


Dit seizoen is een sterk verbeterde versie van de autonome, selectieve aspergeoogstrobot van AvL Motion aan het werk geweest bij zijn eerste koper, Peter Neessen. Ná dit seizoen wordt de robot nog doorontwikkeld en voor levering in 2021 staan er vervolgens vijf machines in de startblokken.


VAK | door Stan Verstegen D


oor corona liep de planning voor de doorontwikkeling van de autonome, selectieve asper- geoogstrobot van AvL Motion


‘anders’, stelt directeur Arno van Lankveld begin juni vast. De levering van nieuwe onderdelen uit bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk liep vertraging op, omdat fabrie- ken stil lagen of op halve kracht werkten. Toch werd begin april op een perceel in Grashoek van Neessen Aardbei- & Asper- geplanten – die ook asperge telen – met de vernieuwde oogstrobot de eerste as- perge geoogst.


Ervaring opdoen Dit seizoen is door AvL Motion en Neessen Aardbei- & Aspergeplanten gebruikt om met de oogstrobot in de dagelijkse prak- tijk ervaring op te doen en de machine verder te ontwikkelen. Het streven is dat de machine aan het einde van dit seizoen rijp is voor de praktijk. In eerste instantie zal er volgend seizoen bij Neessen nog voldoende personeel achter de hand zijn, maar als alles volgens plan verloopt, zal in de loop van het seizoen de machine zelf- standig zijn werk gaan doen, wel onder toezicht van één persoon. Die persoon zorgt tevens voor het verwisselen van vol- le en lege kratten. Met nog een tweede


persoon voor de verdere logistiek is de personele bezetting rond.


Beweegredenen Neessen De keuze van Neessen om met AvL Moti- on samen te werken, licht Johan Neessen als volgt toe: “We werken nu met een vas- te groep van kwalitatief goed personeel. Maar mensen uit die groep zullen er op een gegeven moment mee ophouden. Goede en gemotiveerde vervangers zijn steeds moeilijker te vinden. Beschikbaar- heid van personeel is een toenemend pro- bleem. Verder zijn de arbeidskosten in de afgelopen jaren gestegen en dat zal ver- der toenemen. Dat zijn de twee belang- rijkste redenen voor onze interesse in oogstmechanisatie.” Hij vervolgt: “Persoonlijk geloof ik niet in een aanpak met niet-selectieve oogstma- chines. Ik denk dat je dan te veel aan kwa- liteit inlevert en dat is niet de kant die we op moeten. Bij een selectieve oogstrobot hoef je niets aan kwaliteit in te leveren. We hebben gekozen voor de machine van AvL Motion, omdat wij het een voordeel vinden dat de machine compact gebouwd is. Bovendien zien wij het vervangen van het menselijk oog door camera’s als de meest logische keuze.”


De benodigde draairuimte op de kopakker is 4 tot 5 meter, ongeacht bossage of sloot.


26 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


Doorontwikkeld prototype Wat als eerste opvalt bij het doorontwik- kelde prototype is de totaal vernieuwde en gepatenteerde manier van foliehand- ling: de folie wordt door de machine heen geleid. Aan de voorkant stopt de mede- werker de folie in de ‘bek’ van een trans- portbandje. De folie wordt door meene- mers geklemd en ter hoogte van de bovenkant, aan de zijkant van de rug door de machine geleid. Aan de achterkant komt de folie over een geleidingsbeugel


FOTO’S: STAN VERSTEGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48