search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶ ‘Overdag geen oppervlaktewater’ Wesley van Schie


‘Kracht in plant vasthouden’


TOMAAT LOS “We moeten de sterke kop van de plant en sterke tros zien vast te houden, voor als na het donkere weer de mooie zonnige da- gen terugkomen”, zegt Wesley van Schie van tomatenbedrijf L.A. van Schie in Kwintsheul (Z.-H.). “Na de Pasen hebben we tot begin juni een behoorlijk lange pe- riode met mooi weer gehad. Dan is het zaak om de snelheid erin te houden. Dat hebben we gedaan met een hogere ge- middelde etmaaltemperatuur.” Vanwege de omslag naar donker weer doet de teler het even rustig aan, maar houdt wel de snelheid erin om de planten en afbloei goed te houden. “We hebben de etmaaltemperatuur verlaagd naar 19,5 tot 20 graden. We moeten oppassen dat het bij donker weer niet te warm is. Maar de nachten mogen ook niet te koud zijn. An- ders hebben we moeite met de zetting en kans op een bladrandje.” De hele nacht staat op 18 graden ingesteld. “Als we te laag in de nachttemperatuur gaan, loopt de zetting niet goed. We moeten sterke trossen houden om snelheid te houden.” Na de Pasen heeft het uitzetten van Eret- mocerus sluipwespen tegen witte vlieg in eerste instantie niet voldoende gewerkt. In een hoekje van de kas heeft de teler een correctie moeten uitvoeren met Admiral. Dit heeft goed gewerkt tegen de eieren en larven. Nu hebben de natuurlijke vijanden weer de overhand. Ook zijn er veel Macrol- ophussen, die een enkel bloemetje aborte- ren. “In onze teelt van losse tomaten ac- cepteren we dit. Bij trostomaten zouden we moeten ingrijpen.”


VOLLEGRONDAARDBEI De regen in juni zorgde bij Johan Vermee- ren in Rijsbergen (N.-Br.) voor 23 millime- ter neerslag. Blijft regen uit, dan kan hij oppervlaktewater uit de ‘Aa of Weerijs’, ge- bruiken, die loopt langs zijn bedrijf. “Dat is prima water zonder ijzer of bicarbonaat.” Wel een nadeel is dat de onttrekkingen soms beperkt worden. In 2018 was dit ze- ven dagen aan de orde. “Ook nu zijn er weer beperkingen”, aldus Vermeeren op 11 juni. Er mag alleen beregend worden tussen 5 uur ’s middags en 7 uur in de ochtend. “Hier kunnen we nog mee leven, anders moeten we overstappen op grond- water en op t-tape. Er zijn nog wel mogelijkheden de water- voorziening minder droogtegevoelig te ma- ken. “In Zundert zit groenteverwerker Ardo, die onttrekt veel grondwater, dat naar een


Johan Vermeeren


algemene rioolwaterzuivering gaat. “Ardo wil al lang een eigen waterzuivering, die komt er maar niet. In de buurt van die Ar- do-vestiging liggen bekkens voor waterop- vang, voor als het peil in de Aa of Weerijs te hoog wordt. Ze zijn ook te gebruiken voor de opslag van door Ardo gezuiverd pro- ceswater. Daarmee zou je talrijke bedrijven van goed water kunnen voorzien.”


‘Haronia echt aanwinst voor kasteelt rode bes’


Gerard Vos


ZACHTFRUIT Kleinfruitteler Gerard Vos in Driel (Gld.) kijkt tevreden terug op de oogst van de kasframbozen Kwanza die van half april tot vorige week donderdag liep. In de kas wordt nu een nieuwe teelt van herfstfram- bozen Kwanza opgestart. De planten met nu scheuten van ongeveer 50 centimeter zijn vanaf april buiten in de tunnel opge- kweekt. De scheuten groeien verder door om vanaf september tot in november te plukken.


Ook de oogst van kruisbessen van het ras Xenia die hij als één van de weinigen on-


der glas teelt was prima. De oogst die drie werken geleden is gestart, liep vorige week vrijdag op zijn eind. Veel minder tevreden was hij over de kas- teelt van rode bessen van het ras Junifer die in mei viel. De kilo’s vielen tegen, ver- moedelijk veroorzaakt door onvoldoende winterrust. En waar bij de frambozen en kruisbessen de prijs netjes was, lag deze bij Junifer heel veel lager dan vorig jaar. Sinds enkele jaren teelt Vos ook het nieu- we bessenras Haronia in de kas, welke hij nu aan het plukken is en dat veel kilo’s van mooie grote trossen met rode bessen geeft. Het ras is een echte aanwinst voor in de kas, maar de pluk valt wel twee we- ken later dan Junifer. Gerard teelt ook kersen in de kas waarvan de oogst nu op zijn eind loopt. Eigenlijk viel alleen de oogst van het nieuwe ras Poisbel tegen. Dat was vooral geplant als vroeg ras met grote harde kersen. Maar het is vooral de tegenvallende productie waardoor nu na drie jaar weer de eerste rijen gerooid worden.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 15


FOTO: ROEL DIJKSTRA


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48