search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Profiel


Ed Smit (1967) stroomde vanuit zijn geboorteplaats Maasdijk (Z.- H.) zo de glastuinbouw in. Via Cu- raçao, Koppert, VEK Adviesgroep en Fides startte hij in 2000 zijn eerste bedrijf, Reflex. Drie jaar later lonkte Costa Rica en van daaruit is hij niet alleen in de internationale tuinbouw actief, maar ook in het toerisme. Twee totaal verschillende branches die leiden tot nieuwe contacten en inzichten. En die zet hij op eigenzinnige wijze in om het brede publiek kennis te laten maken met de oplossingskracht van de moderne tuinbouw.


“Om Costa Rica wat beter onder de aandacht te brengen in Nederland, legde ik via ons reisbureau bijvoorbeeld contact met Floortje Dessing, Freek Vonk en Katja Schuurman. Maar om het wonder van de Nederlandse tuinbouw wereldkun- dig te maken, moet je het hebben over Elon Musk, Beyonce, Jack Ma. Of over de coolste gamebouwer van de wereld, die ik graag een foodgame zou willen zien bouwen met 120 le- vels, waarmee we gamers over de hele wereld, de volgende generatie, het voedselvraagstuk laten oplossen.” “We leggen nu voor al onze problemen de verantwoorde- lijkheid maar bij de politiek neer. Omdat dat nou eenmaal het systeem is waar we het mee moeten doen. Maar is dat zo? Kun je niet veel meer bereiken door een echt goede filmmaker voor Netflix een serie te laten maken over voed- selproductie in megasteden? En door kinderen van 8 tot 18 nu te laten snappen wat er al kan en wat er nóg allemaal kan en moet gebeuren om de wereldbevolking te laten eten, zonder dat we er ziek van worden en we de planeet naar de knoppen helpen.” “Mijn ideeën hierover zijn niet zo heel veel anders dan twintig jaar geleden toen ik nog in Nederland woonde. Maar de tijd is ondertussen zoveel digitaler en transparan- ter geworden. In het bestuur van onze stichting is een jon- gen als Stijn Baan misschien wel de belangrijkste. Jij en ik zijn eigenlijk al te oud om écht de mogelijkheden te kun- nen zien en de kansen te kunnen pakken.”


Wereldtop Niet dat Smit zich door zijn leeftijd al te zeer zou laten af- remmen. Toen door corona er van alles stil kwam te liggen stampte hij met NethWork en steun van World Horti Center de internationale webinarserie EAT THIS! uit de grond. En is hij betrokken bij een vervolg op de nu gesloten tentoonstel-


ling in het Guggenheim, die eerst in New York verlengd zal worden tot begin 2021 en die daarna op reis gaat, ook naar een aansprekende locatie in Nederland. “Dat iemand uit de wereldtop van de grootstedelijke archi- tectuur nu zo cruciaal is bij het openen van deuren en het slaan van bruggen tussen de tuinbouw en de wereld, dat vind ik wel iets om lering uit te trekken. Laten we eerlijk zijn: dat de Nederlandse tuinbouw zo duurzaam is geworden, is niet omdat we dat zelf zo graag wilden. Veertig jaar geleden stond ik nog als jongen bijna dagelijks Temik te roeren bij mijn oom Jan van der Plas aan de Oranjesluisweg. We ver- stookten gas alsof het gratis was. We dachten geen seconde over zuinig met water om te gaan. Biologische bestuiving en gewasbescherming is ontwikkeld omdat Jan Koppert moest stoppen met komkommers, omdat hij allergisch werd voor het gif dat hij gebruikte. Water en meststoffen zijn we in de eerste plaats gaan recirculeren vanwege strikte lozingsbe- sluiten. Geothermie en overige duurzame alternatieve ener- giebronnen worden in de eerste plaats gekozen omdat het voordeliger is of in ieder geval lijkt te zijn. Met dat alles is niks mis, het heeft ertoe geleid dat we als sector ongelofelijk duurzaam aan het worden zijn. De Formule 1 binnen het voedseldomein. Als gevolg van al die inspanningen die ge- daan moesten worden, zijn we nu een sector met een enor- me toegevoegde waarde, een sector die op ongekend duur- zame wijze produceert. Dat is geen doel op zich geweest maar het resultaat van vooral externe factoren. Juist daarom is het als sector zo moeilijk om over die duurzaam geprodu- ceerde en gezonde groenten gepassioneerd te communice- ren. Het is niet ons streven geweest, het is ons overkomen. Maar laten we dit nu als ons nieuwe vertrekpunt nemen en juist die verbinding leggen met de nieuwe generaties den- kers en doeners.”


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48