search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: PETER J.E. ROEK FOTO: JOOST STALLEN


TEELT ▶▶▶ VOLLEGRONDSGROENTEN ▶▶▶ BEDRIJFSVOERING


‘Het moet rendabel zijn, daarmee begin het’


Martijn Schalk en Ilona Coertjens werken aan een mooi lijstje teelten. Dat valt op in een sector waar specialisme de norm lijkt. Maar die gewasafwisseling is niet in beton gegoten: leidend is de vraag van klanten én of de inspanning zich uitbetaalt. “We groeien en zijn gezond.”


REPORTAGE | door Joost Stallen


Het ligt niet voor de hand dat Martijn Schalk (33) en zijn vriendin Ilona (29) snel klagen over te weinig afwisseling, met teelten als suikermais, tuinbonen, bloem-, spits-, savooie-, boeren- en palmkool. René Schalk, de vader van Martijn, teelde de meeste van deze gewassen ook al. Hij loopt nog steeds op het bedrijf in Prinsen- beek mee, “als een soort zzp’er.” Palmkool en suikermais lopen voor het vierde jaar mee, kennelijk was nog wat tijd over en kon er nog wat afwisseling bij. Tus- sen de bedrijven door is ook de bestaande schuur vervangen door een fraai nieuw ex- emplaar. “Er moeten nog wat kleine din-


Bedrijfsprofiel


“Het kan soms gek gaan”, constateert Martijn Schalk (33) doelend op de manier waarop hij en zijn vriendin Ilona Coertjens (29) in aanraking kwamen met teelten als palmkool en suikermais. Dat zijn niet alleen maar toevalligheden, want je moet ook de ambitie hebben met nieuwe teelten aan de slag te gaan, en het vertrou- wen dat het ’t eigen bedrijf en de klanten ten goede komt. Martijn nam het bedrijf in Prinsenbeek in 2019 over van zijn ouders.


38 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


gen gebeuren en de nieuwe bestrating moet er nog ‘even’ in”, vertelt Martijn ogen- schijnlijk relaxed. “en we hebben het woonhuis aangepakt, sinds 2019 wonen we hier.” Die nieuwe schuur is een flinke stap voor- uit, want het loste een asbestprobleem op, en geeft met een oppervlakte van 1.000 m2


bijna twee keer zoveel ruimte als voor-


heen. Verder valt de ruime luifel aan de voorkant op. “Alles heeft nu een eigen plek, en de werktuigen staan altijd droog en startklaar.” Bovenal geeft de nieuwe ruimte mogelijk- heden voor nieuwe activiteiten. “Indien het ons past, groeien we met de vraag mee. We doen de afzet zelf, sinds de over- stap naar particuliere afnemers is ons be-


drijf meer dan verdubbeld.” Ilona – werk- zaam op een accountantskantoor – vult aan: “Uitgangspunt is dat wat we doen echt rendabel is.” Ze komt er later op terug.


Vaste relaties “Waar mais goed groeit, doet kool het ook goed”, weet Schalk. Dat is een prettig idee met een teeltplan met een flink aandeel brassica’s. Daarmee ziet het bedrijf er wat anders uit dan van veel collega’s in de re- gio rond Breda, veelal met aardbeien, bladgewassen, spinazie en prei. Dat on- derscheid maakt het afzettechnisch wat makkelijker. Voor de vruchtwisseling werkt hij samen met drie veehouders. “Dat zijn vaste rela- ties. Afhankelijk van de grondeigenaar hebben we de grond meestal een of twee jaar, meestal op basis van mondelinge af- spraken. Een voorwaarde is wel dat we kunnen beregenen, met bron- of opper- vlaktewater. We zitten hier tegen de rivier De Mark. Is water nodig dan volstaat een telefoontje met het waterschap.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48