search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR ▶▶▶


Mineralen tellen H


door Jan Vullings, hoofdredacteur


et kabinet was gewaarschuwd. Johan Remkes, in de rol van voorzitter van het Adviescollege Stik- stofproblematiek, had al enkele keren hard uitge- haald. In zijn slotrapport ‘Niet alles kan overal’ oor-


deelt hij nog een keer spijkerhard: te vrijblijvend, niet ambitieus en juridisch zwak. Ofwel: de stikstofaanpak moet strenger, veel strenger. De stikstofuitstoot moet in 2030 halveren ten opzichte van 2019. Dit gaat veel verder dan de 26% minder die kabinets- chef stikstof Carola Schouten in haar recent wetsvoorstel heeft opgenomen. De commissie-Remkes maakt onderscheid tussen ammo- niak en NOx als stikstofbron. Ammoniak is bovendien vaak vooral een regionaal probleem. Het lijkt misschien een futiel verschil, maar kan grote consequenties hebben voor handel in uitstoot. Remkes is er sowieso geen voorstander van. Laat staan de optie van extern salderen; een uitruil van rechten tussen sectoren. De commissie pleit voor een zogenoemde afrekenbare stof- fenbalans. Oudgedienden herkennen hier iets van het mine- ralenaangiftesysteem (Minas) van weleer. Brussel schoot dit beleid in 2006 af. Remkes komt met een 2.0-versie voor álle bedrijven, óók tuinbouw. In de afrekenbare stoffenbalans wordt de aanvoer én afvoer van mineralen op bedrijfsniveau gemeten. Op het verschil kan worden gestuurd, is de filo- sofie. Onder andere door financiële prikkels en sancties. Remkes denkt dat het gebruik van drijfmest over tien jaar is uitgefaseerd. Ook kunstmest moet in zijn optiek sterk aan banden worden gelegd. Remkes refereert in zijn rapport aan alle waar- schuwingen, goedbedoelde adviezen en rappor- ten die afgelopen decennia op de stapel kwamen. Dit rapport zal eenzelfde lot beschoren zijn. In deze dossiers draait het om de politieke haalbaarheid. Schoutens reactie op het rapport was dan ook veel- zeggend: ‘de discussie over stikstof is na vandaag nog niet voorbij.’ Het kabinet is intern sterk verdeeld, met D66 als querulant. Het recente wetsvoorstel is nu het maximaal haalbare. De kans is groot dat het stikstofdossier over de Kamerverkiezin- gen in 2021 wordt heen getild. Een volgend kabinet, in een waarschijnlijk andere politieke samenstelling, mag de draad dan oppakken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48