search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶


Daarom moet een klant weten wat hij wil: moet het altijd zo goedkoop mogelijk? Of gaat hij voor maximale zekerheid voor het beste product, in een gelijkwaardige rela- tie waarin elk van de partners weleens geeft en weleens neemt? Dan kan hij mij bellen.” Het is een visie die blijkbaar aan- slaat: “Dit jaar komt er nog een inpaklijn bij.”


Die duidelijkheid trekt Van Oers door naar zijn personeel: “Iedereen wordt geacht zijn best te doen, want wordt daarvoor be- taald. Wie de kantjes eraf loopt, vliegt er- uit, anders verlies ik mijn klanten.”


Registreren Om te weten wat de kostprijs is, en of het werk goed loopt, moet er geregistreerd worden. Martijn: “Mijn vader is vooral een gevoelsteler, ik ben meer van de cijfers. We hebben een data-analist, en we sturen het bedrijf steeds meer op basis van infor- matie, onder andere uit de padregistratie en van onze weegsystemen. Ik weet wat iedereen doet, wat iedereen verdient, hoe hoog de kosten zijn, en welke omzet daar- voor nodig is.” De informatie geeft ook inzicht in de ar-


Martijn van Oers: “Wij leveren een deel van onze productie specifiek op wens van de klant. ik wil weten wie mijn kopers zijn, en wat ze willen.”


beidsbehoefte. Voor de productie is die behoorlijk stabiel. Daarnaast is personeel nodig voor de trayplantopkweek en voor de stekvermeerdering. “Vorig jaar ver- werkten we 10 miljoen stekken, voor ons- zelf en voor klanten. Dit jaar halveren we dat aantal stekken, om meer stabiliteit in de personeelsbehoefte te krijgen, en om- dat we dreigden ons eigen bedrijf tekort


te doen vanwege de extra inspanning die nodig was om onze klanten tevreden te stellen.” Joost: “Dat was een goede beslis- sing.”


Leunen op ervaring Waar staat het bedrijf van Martijn van Oers over vijf jaar? Bondig: “Het moet ge- zond zijn, dat vind ik nu het belangrijkste. Daarom is het ook goed dat er nog over mijn schouder wordt meegekeken.” Vader Joost: “Je merkt dat er een generatiever- schil is, maar ik wil hem alle ruimte geven, waarbij hij kan steunen op mijn ervaring en groene vingers. En net als Rien van den Bighelaar probeer ik hem te behoeden voor stomme fouten.”


Boem Berry Farms


Joost van Oers startte in 2015 samen met collega Ton Bastiaansen (Prinsen- beek) en Bert Muchi (Canada, toma- tenteelt en marketing) in een gehuur- de kas (4.000 m2


) met doordragende


Het trayveld met een 12 meter brede overgewaswagen. Het veld ligt op een wa- terdoorlatende laag basalt van 10 centimeter met wateropvang.


32 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


aardbeirassen. Op basis van die eer- ste teelt- en afzetresultaten werd de oppervlakte vanaf 2016 jaarlijks met 5 hectare uitgebreid. Dit jaar is beslo- ten de oppervlakte (15 hectare) in een keer te verdubbelen. “We durven dat aan, de markt is er klaar voor.”


FOTO: JOOST STALLEN


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48