search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voor bloemkool worden rijpaden aangehouden van viereneenhalve meter breed. Die worden ook gebruikt voor spitskool, met zes rijen naast elkaar. De kool wordt voor de voet op weggeoogst.


Hoe vormt zich een teeltplan? Voor ge- wassen als bloem-, spits- en savooiekool en ook tuinboon is het de voortzetting van teelten die van oudsher op het bedrijf te vinden zijn. De keus voor suikermais vloeide voort uit de zoektocht naar een extra gewas, relatief eenvoudig te telen, niet te arbeidsintensief, en niet behorend tot kool. “Echt een ander gewas dus, én op zandgrond te telen. We hadden een afne- mer voor onze producten, die importeer- de suikermais uit Frankrijk. Wij vullen die vraag nu in, met kolven die we los in de kist leveren.” De teelt van boerenkool is eveneens op verzoek van een afnemer, met de oogst van begin juni tot eind februari, of eerder bij een grote vraag. “Vorig jaar waren we met Kerstmis klaar. Het is struikboeren- kool, die we handmatig strippen. In de zo-


mer zetten we meer af dan in de winter, vooral voor export voor in smoothies. Veel gaat weg in dozen van 4 kilo.” De afzet van palmkool loopt eveneens van juni tot in februari, mits de vorst er niet eerder een eind aan heeft gemaakt, en werd eveneens op verzoek van een afne- mer opgepakt. Dat was met wat geluk en toevalt. “Op vraag van die klant hadden we 5.000 planten gezet, om het eens te proberen. Maar we wisten eigenlijk niet wanneer deze kool oogstrijp zou zijn. We vergaten de teelt, tot midden in de winter. Het had niet gevroren, en het gewas stond er warempel nog steeds mooi bij. Ik heb de afnemer gebeld met de vraag of hij de kool wilde hebben. We waren er binnen twee uur van af, en de klant was er dolblij mee. Nu leveren we aan twee afne- mers.”


Proberen, combineren Het meeste werk kruipt in bloemkool. De eerste planten in 5-centimeter potten gaan rond 1 maart de grond in, gevolgd door potten van 4 centimeter. Het uitplan- ten gaat met de aloude Perdu-planter. “Niet erg snel, maar wel met een onge- evenaard precies resultaat.” Het eerste ras is Speedstar (Syngenta). “Voorheen hadden we rassen als Easytop en Viviane, maar als je er vijf, zes keer doorheen moet om alles weg te snijden, gaat de lol er wel af. Met Speedstar begin- nen we wat later, normaal vanaf eind mei, die werkt veel prettiger. Clarina was ons laatste ras, tot eind oktober. We gaan pro- beren het oogstseizoen te verlengen tot eind november, met het ras Milandus (Rijk Zwaan). Die heeft wat meer groeidagen, en we willen hem op zwaardere grond


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48