search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ EMISSIELOOS TELEN ▶▶▶ WATERZUIVERING


Trilzeef zuivert afvalwater effectief


Door hergebruik van spoelwater of andere waterstromen is spui, met daarin nog gewasbeschermingsmiddelresten, te voorkomen. Vuilverwijdering met een doekfilter is daarbij een bekende oplossing, maar ook het Tuinbouwfilter van BÈTA Industrie wint aan bekendheid in de glastuinbouw.


VAK | door Peter Visser H


et Tuinbouwfilter van BÈTA In- dustrie, met techniek die zijn oorsprong heeft in de voedings- middelenindustrie, vindt als me-


thode voor vuilverwijdering uit water steeds meer zijn weg naar tuinbouwbe- drijven en tuinbouwgerelateerde bedrij- ven. Inmiddels zijn er al ongeveer 250 in- stallaties in de tuinbouwsector verkocht. Het eigenlijke waterzuiveringsfilter is een dek van geweven rvs-draad. Het houdt vuildeeltjes van 20 micron en groter te- gen. Het filterdek houdt zichzelf schoon, in tegenstelling tot een papierband (doek- filter) die regelmatig vervangen moet worden om de verwerkingscapaciteit op peil te houden.


Zelfreinigend De zelfreinigende werking van het BÈTA Tuinbouwfilter is gebaseerd op twee prin- cipes. Ten eerste wordt de hele installatie in trilling gebracht. Water gaat door de trilzeef heen, waarbij het op de zeef ach- terblijvende vuil direct droogt. Op het tril- lende zeefdek gaat dit vuil daardoor sa- menklonteren tot bolletjes die over het dek heen stuiteren. Hierbij schrapen ze los vuil van het dek, dat op deze manier con- tinu gereinigd wordt. Het vuil trilt naar de zijkanten van het dek, en wordt daar afge- voerd via twee uitlaten. De tweede zelfreinigende bijdrage wordt geleverd door kunststof ringen die conti-


36


nu tegen de onderkant van het zeefdek tikken, zodat vuil niet de kans krijgt om zich daar op vast te gaan zetten. Kenneth van Bovenend van BÈTA Industrie: “Een sandwichmodel, met middenin de kunst- stof ringen die opgesloten zitten tussen twee dekken, en daartussen bewegen. Het bovenste is het fijnmazige filter/zeef- dek, het onderste een grover ondersteu- nend gaas.” De trilfunctie heeft daarnaast een gunstig effect indien er algen in het watersysteem mochten zitten. Bij een doekfilter of zand- filter kunnen algen een verslijmd laagje gaan vormen dat de filtercapaciteit be- perkt. Het trillende zeefdek van het Tuin- bouwfilter heeft bij algen echter hetzelfde effect als bij vuil: alg verzamelt zich als een aangroeiende sneeuwbal tot een gro- tere massa, die zich makkelijk af laat voe- ren naar de zijkant van het filterdek. Al duurt dit ietsje langer dan bij ‘normaal’ vuil. Van Bovenend: “Alg zit bijvoorbeeld een minuut in de machine, waar ‘gewoon’ vuil na 20 seconden al naar de zijkant is afgevoerd.” Het vuile uitgangswater valt rustig via een snelheidsbreker drukloos en goed verdeeld op de trilzeef, zodat het niet on- der druk alle kanten op spat. Het water met alle voedingsstoffen dat door het zeefdek heen komt, wordt zo snel moge- lijk afgevoerd naar een opvangbak, van- waar het bijvoorbeeld naar een ontsmet- ter of vuildrainopvang gaat, afhankelijk van de specifieke klant-inpassing in het


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


watersysteem op het glastuinbouwbe- drijf. Uv-ontsmetters werken na de vuil- verwijdering effectiever, en de kans op storingen in het watersysteem wordt klei- ner. Vuil wordt opgevangen in emmers of gro- tere containers, afhankelijk van de vuil- graad van het aangeboden water. “Je haalt er flink wat vuil uit. Meer dan je op het eerste gezicht zou denken, want deeltjes van 20 micron (een duizendste millimeter) en net daarboven kun je niet waarnemen met het blote oog.”


Alleen vast afval De machines zijn verkrijgbaar in uitvoerin- gen met een capaciteit van 15, 30 of 60 kuub per uur, waarbij vooral de laatste twee aan de tuinbouw worden geleverd. De uiteindelijke keus is sterk afhankelijk van het type waterstromen dat verwerkt moet worden en de vuilgraad daarvan. Al- leen de grootte van het bedrijf zegt dus niet altijd welk model er het beste past. De prijs van een installatie begint bij


Ook in groenteverwerkingsbedrijven en bij bakkenwassers wordt het Tuin- bouwfilter ingezet.


FOTO’S: BETA INDUSTRIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48