search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT IN GESPREK TIJDENS OPENHUIS- DAGEN


T


ijdens de traditionele Open- huisdagen van Henry Schein


was ook de KNMT met een stand present. Op 20 en 21 april werden diverse vragen van leden en niet-leden beantwoord.


HET LEVENSVERHAAL VAN JO FRENCKEN


Tandarts Gert Stel Introduceerde Jo Frencken vanaf de kansel K


NMT-erelid en internationaal gewaardeerd tandarts Jo Frenc- ken was de hoofdgast tijdens het eerste GC Congres ‘Een gezon-


de mond, waar geloof jij in?’, op vrijdag 13 april in de Paterskerk in Weert. Na een introductie vanaf de kansel door tandarts Gert Stel kregen 100 tandartsen er tijdens een Dental College Tour een beeld van zijn levensverhaal en de door hem ontwikkelde ART-techniek.


9 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64