search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: ED VAN RIJSWIJK


FOTO: ED VAN RIJSWIJK


‘ Ligt ook aan houding van de patiënt’


‘ Soms zijn de verwachtingen van de patiënt te hoog’


‘I


k weet dat er praktij- ken zijn die strikte re- gels hanteren. Dat doe


ik niet. Ik heb een kleine dorpspraktijk, ik bekijk het liever per geval. Als het no- dig is, bied ik zelf aan een behandeling gratis over te doen. Het komt voor dat een frontvulling, die ik een week ervoor heb aange- bracht, eruit valt omdat iemand een zak chips met zijn tanden heeft openge- trokken. Tja, dan ga ik in overleg. Het ligt ook een beetje aan de houding van de patiënt. Er zijn mensen die bij bin- nenkomst al meteen over garantie beginnen. Terwijl het soms de kies náást de recent gevulde is waar ze last van hebben. Ik heb ook een patiënt die, ondanks mijn advies, pertinent zijn gebit niet wil laten renove- ren. Die vraagt dus ook nooit om garantie. In het gedrag van patiën- ten heb ik geen verande- ringen gemerkt in de loop


van de tijd. Maar ik zie wel verschillen per regio en praktijk. Hier zijn pa- tiënten redelijk laconiek. In Bilthoven, waar ik ook heb gewerkt, wilde men nog wel eens op hoge toon eisen stellen. Dat vind ik een akelig begin van het gesprek. Regels heb ik liever niet. Het blijft toch maat- werk. Ik doe wel eens een behandeling waarbij ik slechts ‘garantie tot aan de deur’ geef. Dat zijn situa- ties waarin een patiënt per se iets wil, wat ik eigen- lijk niet de tandheelkunde vind waar ik voor sta. Dan zeg ik: “Oké, ik zal het pro- beren”. Maar ik commu- niceer ook duidelijk dat ik niet voor het resultaat kan instaan. Ik vind het fi jn als ik die ruimte houd en dat zelf mag bepalen.’ NT


CAROLIEN SCHUT, tandarts in Bunscho- ten-Spakenburg


‘O


ffi ciële garantie geef ik niet, het staat niet op onze


website ofzo. Maar in hart en geest hanteer ik die wel. Ik ben er ruimhartig in. Als ik vind dat er misschíén iets fout is gegaan, zal ik al- tijd proberen een oplossing te vinden waarin beide par- tijen zich kunnen vinden. Breekt bijvoorbeeld een stukje af van een zes jaar oude kroon, dan kijk ik wat iemand ervoor heeft be- taald en stel ik voor alleen het bedrag te berekenen dat door de verzekering wordt vergoed. Zoiets. Ik heb wel eens een patiënt gehad die echt helemaal geen geld had. Een scha- de-expert concludeerde weliswaar dat ik niks fout had gedaan, maar toen heb ik over mijn hart gestreken. Als ik het kán oplossen, probeer ik dat. Soms zijn verwachtingen van patiënten te hoog. Bij- voorbeeld wanneer iemand om fi nanciële redenen voor


een uitneembare prothe- se kiest en er toch niet blij mee is. Ook al voldoet die aan alle eisen. Dat is he- laas niet te veranderen. Je moet wel oppassen dat je geen te hoge verwachtin- gen creëert, vind ik. Ook bij een implantaat kan iets misgaan. Dat moeten we patiënten wel eerlijk ver- tellen. Keiharde regels – of een resultaat- in plaats van een inspanningsverplichting, zoals de Consumenten- bond ooit voorstelde – zijn niet te maken. Daarvoor zijn de resultaten van ons vak te zeer af ankelijk van de lifestyle van mensen. Tegen een enorme knarser is geen prothese opgewas- sen. Een indicatie geven hoe lang kroon- en brug- werk meegaat, bijvoor- beeld, zou naar mijn idee nog wel kunnen.’ NT


THEO GOEDENDORP, tandarts in Maarssen


55 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64