search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TANDARTSENPRAKTIJK UITGELEZEN


Intraorale scanners Wat zijn de voor- en nadelen van optische afdrukken gemaakt met de intraorale scanner in vergelijking tot conventionele afdrukken? En wat zijn de klinische toepassingen en beperkin- gen ervan? Onder meer deze vragen worden beantwoord in de review ‘Intraoral scanners in dentistry’. Mangano, F. e.a., BMC Oral Health, 2017, editie 1


Optimaal antibiotica voorschrijven Ondanks richtlijnen om antibioticaresistentie te verminderen, wordt in de tandheelkunde antibiotica nog veelvuldig voorge- schreven. In de review ‘The effect of interventions aiming to optimise the prescription of antibiotics in dental care’ is on- derzocht welke interventies gericht zijn op het optimaliseren van het voorschrijven van antibiotica in de tandheelkunde en wat het effect daarvan is. Löffler, C. e.a.,PLoS One, 2017, editie 11


Bewegingsanalyse van tandartsen In het artikel ‘Kinematic analysis of work-related musculoske- letal loading of trunk among dentists in Germany’ wordt een kinematische of bewegingsanalyse uitgevoerd van de beroeps- houding van tandartsen. Aanleiding: zo’n 86,7 procent van de Duitse tandartsen ervaart pijn in het nek- en schoudergebied. Ohlendorf, D. e.a. , BMC Musculoskelet Disorders, 2016, editie 1


Orthodontie en slechte adem Is er een verband tussen vaste orthodontische apparatuur en slechte adem? De systematic review en meta-analyse ‘Effects of fixed orthodontic brackets on oral malodor’ probeert hier antwoorden op te vinden. Huang, J. e.a., Medicine (Baltimore), 2018, editie 14


Implantaten bij Sjögren In de systematic review ‘Dental implants in Sjögren’s syndro- me patients’ wordt de overlevingskans van het implantaat, het marginaal botverlies en de biologische complicaties van im- plantaten bij patiënten met Sjögren geanalyseerd. Almeida, D. e.a., Plos One, 2017, editie 12


16 NT


Geïnteresseerd in deze artikelen? U vindt ze op www.knmt.nl/nt.


BEVEILIGDE WEBSITE IS EEN


D 1


2 3


e Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) die op 25 mei is ingegaan, moet bijdragen aan een


veilige omgang met privacygevoelige informa- tie op internet. Een beveiligde praktijkwebsite is daarom belangrijk, zodat informatie niet zo- maar naar derden kan lekken. Een websitebou- wer moet hiermee rekening houden, zeker als er patiëntengegevens in het geding zijn. Een web- adres beginnend met https:// is een veilige in- ternetverbinding. Er verschijnt dan een slotje in de adresbalk. Voor een optimale veiligheid van de praktijkwebsite, zijn diverse maatregelen te treffen. Onder meer:


Zorg dat de software waarop de web- site draait, altijd up-to-date is.


Maak de toegang om de site te behe- ren niet te makkelijk. Gebruik unieke wachtwoorden en stel regelmatig een nieuw wachtwoord in.


Geef iedereen die de website bijhoudt, daarvoor een eigen account.


4


Hang geen briefe met wachtwoorden bij de computer.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64