search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De buitenlandse tandarts: WELKOM!


wie is dat en wat beweegt hem? BENVENUTO:


De liefde, het werkaanbod of de uitdaging: buitenlandse tandartsen


hebben verschillende redenen om in Nederland aan de slag te gaan. De Italiaan Paolo Antonio Faggioni


ging het om de uitdaging. TEKST: LAURA JANSEN // BEELD: ROB TER BEKKE


“I


wennen: de mensen zijn tolerant en als buitenlander word je snel geaccepteerd. Waar ik erg aan moest wennen, was het weer. Ik mis de Italiaanse warmte. En het eten! Mijn familie vindt dat ik gek ben, om- dat ik altijd weg ben uit Italië. Maar ik wil groeien, door nieuwe talen te leren en andere landen te ontdekken. Via het bemiddelingsbureau Trabajar en Holan- da kwam ik in januari 2017 in Nederland terecht. Ik kon gebruik maken van een Europese beurs om naar Nederland te komen. De taal is een probleem waar veel buiten- landse tandartsen tegenaan lopen. Als tandarts moet je de keuze voor een be- paalde behandeling duidelijk aan de pa- tiënt kunnen toelichten. Taal is de basis van communicatie. Mensen kunnen mij nu wel goed verstaan, al vinden sommi- gen dat ik een grappig accent heb.


k kom uit Italië, maar heb in Spanje gestudeerd. Mijn oom en tante zijn beiden tandarts en mijn oom had positieve ervaringen met de studie


tandheelkunde in Madrid. Bovendien duurt de stu- die in Spanje geen zes jaar, zoals in Italië, maar slechts vijf. Ik deed de selectieprocedure zowel in Madrid als in Genua en werd in Madrid toegelaten. Ik vond het leuk, al had ik in het begin wat moeite met de Spaanse taal, ondanks dat ik een cursus had gevolgd. Gelukkig lijkt Spaans op Italiaans. Ik houd van uitdagingen, daarom heb ik de keus ge- maakt in Nederland te gaan werken. In Italië is er voor tandartsen genoeg werk. Maar het trekt me om ervaring op te doen met elke dag weer een nieuwe uitdaging. Anders loop je de kans dat je werk routi- ne wordt. Voor sommigen kan dat een bescherming zijn, voor mij wordt dat saai. Zo ben ik ook op uit- wisseling geweest naar Brazilië en heb ik vijf maan- den in Duitsland gestudeerd. Andere culturen zijn voor mij uitdagend, je moet een nieuwe cultuur le- ren begrijpen. Aan de Nederlandse kon ik makkelijk


Ik had weinig geluk met de eerste praktijk waar ik terecht kwam. Ik kreeg minder salaris dan door de KNMT voor buitenlandse tandartsen wordt geadvi- seerd. Ook werd mij beloofd dat ik zou worden be- geleid in de praktijk waar ik ging werken. Maar dat was niet het geval. Gelukkig heb ik nu twee prak- tijken gevonden in Hardenberg die mij helpen, een goed salaris geven en zeggen dat ik een prima tand- arts ben. Een van die praktijken wordt gerund door een Duitse tandarts. Hij begrijpt de situatie waarin ik zit. Ik wil voorlopig in Nederland blijven. Ik voel me hier thuis en heb een Groningse vriendin. Als ik ou- der word, wil ik misschien terug naar Italië, vanwe- ge het weer. De vele buitenlandse tandartsen die in Nederland werken hebben voor- en nadelen. Voor mij is het een voordeel, ik kan hier werken. Voor pa- tiënten zou het misschien fijner zijn als ze gewoon een Nederlandse tandarts hebben.” NT


21 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64