search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BERTRAMS


12 20 42


WERKEN IN NEDERLAND


Drie buitenlandse tandartsen en hun motivatie.


50 W


aar zorgverzekeraars CZ en Achmea nu al aan-


De mondzorg in 2030 Erik Schut over de relatie tussen tandarts en verzekeraars.


kondigen dat de premies voor de zorgverzekering in 2019 zullen stijgen, meent VGZ dat die pre- mies best lager kunnen. Ze wil dat bereiken door het afsluiten van meerjarencontracten met zorgverleners, onder wie tand- artsen, en door zorgverleners kwalitatief betere zorg te laten leveren. Waar CZ en Achmea de stijgende kosten bij de pati- ent neerleggen, belast VGZ de zorgverlener ermee. Je zou toch denken dat er ook andere manie- ren zijn om die stijgende zorg- premies een beetje in de hand te houden? Het verminderen van regeldruk en bureaucratie is één,


maar kan de overheid ook niet iets met het grotendeels misluk- te Voedingsakkoord? Belast voe- dingsmiddelen zwaarder naar- mate ze meer zout, vet en suiker bevatten, voer fi nanciële sanc- ties in voor producenten die zich daar onvoldoende voor inspan- nen, whatever. En gebruik de opbrengsten om de zorgpremies binnen de perken te houden.


Dan snijdt het mes ook nog eens aan twee kanten: consumen- ten worden gestimuleerd voor gezondere producten te kiezen – want goedkoper – en hebben dus minder zorg nodig, en beta- len ook nog eens minder voor de zorg die ze wel nodig hebben. NL


5 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64