search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TANDARTSENNETWERK


KNMT LEDENRAAD VOOR HET EERST BIJEEN


O


p 19 april kwam in Maarssen de ledenraad van de KNMT tijdens de 206e Algemene Vergadering voor het eerst bij-


een. Volgens KNMT-voorzitter Wolter Brands een constructie- ve bijeenkomst met een groep collega’s die hart heeft voor de KNMT. De eerstvolgende bijeenkomst van de ledenraad, de 207e Algemene Vergadering, is op 19 juni.


VERRASTE RIDDER T


heo Goedendorp, tandarts in Maarssen, werd op 26


april verrast met een lintje. Voor onder meer zijn ver- diensten voor de KNMT en de tandheelkunde is hij be- noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Goeden- dorp, die nog drie dagen in de week als tandarts actief is, heeft sinds eind jaren zeven- tig zitting gehad in een groot aantal KNMT-commissies. Momenteel is hij onder meer een dag in de week tandheel- kundige vraagbaak voor de medewerkers van de KNMT.


8 NT


Theo Goedendorp (l) wordt geridderd door burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64