search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
3 VROEGDIAGNOSTIEK BIEDT MEER KANSEN O


VOOR INDIVIDUELE ZORG


f iemand parodontitis heeft ontwikkeld of daarvoor


vatbaar is, kan straks al in een vroeg stadium ontdekt worden, verwacht Bruno Loos. Dit kan bijvoorbeeld door het meten van parodontitis verradende biomar- kers in speeksel. Een voorbeeld is Periosafe, dat op basis van het actieve MMP8-enzym de kans op tandvleesproblemen aantoont. Hierbij past volgens Frank Ab- bas ook het verder ontwikkelen van Point of Care (POC) tests, waarbij op basis van speeksel of een vingerprikje aan de stoel de gevoeligheid voor parodontitis of de aanwezigheid van andere aandoeningen direct kan worden gemeten. Hij denkt dat, in com- binatie met factoren als geneti- sche aanleg, het HbA1c (dat het


diabetesstadium weergeeft), roken en mondhygiëne en het microbioom, zo’n testuitslag het nodige kan zeggen over de kans op het krijgen van parodontitis. Doordat vroegdiagnose meer inzicht geeft in de risicofacto- ren van een individu, kan de behandeling van parodontitis meer worden afgestemd op de persoon, denken zowel Loos als Abbas. Deze gepersonaliseerde zorg voorkomt over- of onderbe- handeling. Volgens Loos zijn er in de nabije toekomst verschil- lende categorieën van parodonti- tis te onderscheiden. De patiënt krijgt dan de behandeling die bij zijn categorie hoort. Protocollaire zorg gaat plaats- maken voor geïndividualiseerde zorg, vult Hugo De Bruyn aan.


4 VEEL MEER AANDACHT H


VOOR PREVENTIE


et huidige paro-protocol voor de algemene tand-


EUROPERIO9


26 NT


EuroPerio is wereldwijd het groot- ste congres op het gebied van de pa- rodontologie en implantologie. De negende editie wordt dit jaar van 20 tot en met 23 juni in de RAI in Am- sterdam gehouden. EuroPerio wordt iedere drie jaar op een locatie in Europa geor- ganiseerd, voor tandheelkundig specialisten, tandartsen, mondhy- giënisten en studenten. Naast een uitgebreid lezingen- en workshop- programma door experts, is er veel ruimte voor het sociale gebeuren. Voorgaande jaren bezochten ge- middeld zo’n tienduizend bezoe- kers uit de hele wereld het evene- ment. Informatie: www.efp.org/ europerio.


AVOND Op 21 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) voor alle Nederlands con- gresdeelnemers aan EuroPerio9 een ‘Holland- se Avond’, volgens de NVvP dé mogelijkheid voor een teamuitje. In het Tobacco Theater in hartje Amster- dam staan onder meer een walking dinner en diverse verrassingsacts op het pro- gramma. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door twee deejays en een live- band. Informatie en inschrij- ving: www.nvvp.org.


HOLLANDSE


artspraktijk wordt de komende jaren vernieuwd. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) werkt met een commissie – waarin de verschillende belang- hebbenden vertegenwoordigd zijn – aan een versie waarin preventie van parodontitis een grote rol speelt. Volgens Fridus van der Weijden – betrokken bij de vernieuwing – gaat het huidige paro-protocol te veel uit van de behandeling van mensen die parodontitis hebben. Door de groep patiënten die vooral pre- ventieve aandacht nodig heeft – en die in de tandheelkundige praktijk het meest voorkomt – tijdig te traceren, kan preven- tie meer aandacht krijgen. Hoewel de nieuwe richtlijn ‘Parodontale behandeling in de algemene praktijk’ bijna gereed is, kan de autorisatie ervan nog even duren. Er komt eerst nog een fase waarin alle belanghebbenden en gebrui- kers feedback kunnen geven. Ook aandacht voor voeding en een gezonde levensstijl zal een grotere rol gaan spelen in de patiëntenvoorlichting, denkt Nicky Beukers. Dit kan de pa- rodontale situatie verbeteren. Meer inzicht in de samenhang tussen de ecologie van de mond – het bacteriële milieu – en de ontwikkeling van parodontitis helpt hierbij, aldus Bruno Loos. Hij denkt dat een juiste voe- ding en het gebruik van pre- en probiotica parodontitis gunstig beïnvloeden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64