search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TANDARTSENPRAKTIJK


IS UW PRAKTIJK TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS?


VIDEO: BODY DYSMORFIC DISORDER Body Dysmorfi c Disorder is een psychische stoornis waarbij men zich bovenmatig zorgen maakt over het uiterlijk. Wat patiënten die hieraan lijden ook aan hun ge- bit of gezicht laten doen, ze zijn nooit tevreden. Tandarts-angst- begeleiding Dyonne Broers legt in dit minicollege uit hoe je hier als tandarts mee kunt omgaan: www.knmt.nl/nt.


N


ederland telt zo’n driehon- derdduizend rolstoelgebrui- kers. Dat is de inschatting


VIDEO: STOPPEN MET ROKEN 31 mei is Wereld Niet Roken Dag. In deze video laten longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dek- ker – bekend van de lobby tegen de tabaksindustrie – zien hoe je als tandarts met motiverende ge- spreksvoering patiënten bij het stoppen met roken kunt helpen: www.knmt.nl/nt.


18 NT


van Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Toegan- kelijkheid en zelf ook rolstoelgebon- den. Dit aantal zal door de vergrijzing nog verder toenemen. Janmaat advi- seert geregeld tandartspraktijken over rolstoeltoegankelijkheid. Volgens haar denken veel tandartsen dat het veel gedoe is om de praktijk toegankelijk te maken voor de rolstoel. Dat is ech- ter onterecht, met enkele eenvoudige aanpassingen is er al veel te winnen. Vaak wordt verondersteld dat het veel- al een kwestie is van brede deuren heb- ben, maar daar gaat het niet zozeer om. Het is volgens Janmaat is veel belang- rijker dat er een drempelhulp is en vol- doende draairuimte voor de rolstoel. Een andere opstelling van het meubi- lair kan dan al veel opleveren. Een tip is dan ook om eens een rolstoel te le- nen bij een thuiszorgwinkel en deze in de tandartspraktijk te testen. Pijnpunt in de behandelkamer is vol- gens Janmaat de vaste bodemplaat on- der de behandelstoel en de apparatuur


en slangen die aan de unit vast zitten. Hierdoor komt de rolstoel niet dicht genoeg bij de behandelstoel en is het lastig voor de patiënt om daarin plaats te nemen. Bij de aanschaf van een nieuwe behandelstoel is het raadzaam hierop te letten, adviseert zij.


WIE ZELF BEHANDELEN? Ook bij een praktijk die goed toegan- kelijk is voor rolstoelgebruikers is het echter de vraag of deze er ook daad- werkelijk kunnen worden behandeld. Bijgaand stroomschema (naar een voorbeeld uit het British Dental Jour- nal van maart 2018) kan helpen om te beslissen of je als tandarts een rol- stoelpatiënt zelf in de praktijk kunt behandelen, of dat je beter kunt ver- wijzen naar een tandheelkundige cen- trum dat voor rolstoelgebruikers is in- gericht. Daar is vaak een tillift of rol- stoelkantelaar aanwezig. Het schema geeft een overzicht van de opties zodat de rolstoelgebonden patiënt de juiste tandheelkundige zorg krijgt. NT


Kan behandeling veilig worden uitgevoerd in rolstoel zonder dat deze achterover kantelt?


In rolstoel of behandelstoel


ja nee


Voelt patiënt zich comfortabel bij overplaatsing in tandartsstoel en bij achteroverliggen?


Kan patiënt zichzelf zonder hulp op tandartsstoel plaatsen


ja nee


Behandeling in tandartsstoel


Gebruik transferboard (bord waarmee patiënt zich kan verplaatsen)


ja nee Rolstoelkantelaar gebruiken


Gebruik lift


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64