search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De buitenlandse tandarts: WELKOM!


wie is dat en wat beweegt haar? BIENVENIDA:


De liefde, het werkaanbod of de


uitdaging: buitenlandse tandartsen hebben verschillende redenen om in Nederland aan de slag te gaan. De Spaanse Alicia Alonso de


Armiño Riaño vond in Nederland de uitdaging die ze zocht. TEKST: LAURA JANSEN // BEELD: ROB TER BEKKE


“I


42 NT


ben ik verhuisd naar het noorden, vlak- bij Zwolle. Daar werk ik in twee praktij- ken in Giethoorn en Meppel. Mijn ouders zijn allebei tandarts. Ze heb- ben geneeskunde gestudeerd en tand- heelkunde was vroeger een specialisatie die je daarbij kon volgen. Ik had ook kan- sen om na mijn studie gelijk in Spanje te gaan werken, maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Dat vinden mijn ou- ders jammer, mijn vader had wel de hoop dat ik bij hem in de praktijk zou komen werken. Ze zijn blij dat ik het naar mijn zin heb in Nederland, maar echt leuk vinden ze het niet. Mijn ervaring met werken in Nederland is gelukkig goed, ik heb gehoord dat het sommige buitenlandse tandartsen min- der goed is vergaan. Zij konden bijvoor- beeld geen werk vinden in Nederland. Mijn vriend is ook tandarts, we zijn te- gelijk naar Nederland gekomen. Het is fijn dat we dit samen konden doen. In Nederlandse praktijken is het werk voor


n 2015 studeerde ik af aan de universiteit van Bilbao. De opleiding duurt inmiddels vijf jaar, toen ik begon nog zes. Ik heb altijd al de droom


gehad in het buitenland te gaan werken. Toen ik een advertentie voorbij zag komen om in Nederland aan de slag te gaan, hoefde ik niet lang na te denken. Ik wilde me verder ontwikkelen, een andere cultuur leren kennen, nieuwe mensen ontmoeten, kortom: een nieuwe uitdaging aangaan. Na mijn afstuderen leerde ik vierenhalve maand intensief Nederlands. De eerste maand kreeg ik er echt hoofdpijn van. Ik dacht: dit gaat me nooit lukken. Daarna ging het ge- lukkig beter, maar je leert de taal pas echt spreken als je in het land woont. Toen ik in februari 2015 naar Nederland ging, kwam ik in Middelburg terecht. Ik kwam op zaterdag aan en moest op maandag meteen aan de slag. Doordat ik extra aandacht kreeg, bijvoorbeeld bij moeilijke behandelingen, voelde ik me welkom. Inmiddels


ons goed georganiseerd. Als ik ergens over twijfel, overleg ik met een collega, daar doen patiënten niet moeilijk over. Het geeft zelfvertrouwen dat patiën- ten vertrouwen hebben in de tandarts. In Spanje moet je alles zelf doen, zoals tandsteen verwijderen. Mondhygiënisten kennen ze daar niet en er is wei- nig aandacht voor preventie. Het is fijn dat we hier hulp krijgen van preventieassistenten. Ik vind het jammer dat er weinig tandartsen in Ne- derland worden opgeleid. Hoewel het voor mij een voordeel is, denk ik niet dat het een goede oplos- sing is om tandartsen uit het buitenland te halen, er moeten gewoon meer opleidingsplaatsen bij ko- men. Voorlopig wil ik in Nederland blijven, maar mijn toekomst zie ik in Bilbao. Misschien dat ik over drie of vier jaar in de praktijk van mijn ouders ga werken, tot ze met pensioen gaan. Dan maak ik hen ook blij.” NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64