search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De buitenlandse tandarts:


wie is dat en wat beweegt haar? SELAMAT DATANG:


WELKOM! De liefde, het werkaanbod of de


uitdaging: buitenlandse tandartsen hebben verschillende redenen om in Nederland aan de slag te gaan. De Indonesische Natalia Ekaputri


had de liefde als motivatie. TEKST: LAURA JANSEN // BEELD: ROB TER BEKKE


“I


dags met mijn dienst. Zo combineren In- donesische vrouwen hun werk met het moederschap. Ik vond het best vermoei- end dat ik in Nederland al ’s ochtends vroeg moest beginnen. En in Indonesië is het niet meer dan normaal dat een af- spraak van de tandarts uitloopt, patiën- ten moeten dus vaak wachten. Hier is dat echt not done: ik moest ineens op tijd werken en zorgen dat ik op schema liep. Dat is wel een behoorlijk cultuurverschil.


Wat ik prettig vind, is dat er in Neder- land duidelijke protocollen zijn, bijvoor- beeld op het gebied van kindertandheel- kunde. In Indonesië was er nog wel eens onduidelijkheid, omdat er meerdere pro- tocollen waren. Sinds 2011 werk ik in een praktijk in


n Indonesië werkte ik op drie locaties als be- drijfstandarts bij een van de grootste banken van het land. Daar behandelde ik medewer-


12 NT


kers die meestal langskwamen als ze kiespijn had- den. De liefde heeft mij in 2009 naar Nederland ge- bracht. Eenmaal hier volgde ik verschillende trai- ningen en was ik assistent, zodat ik de manier van werken onder de knie kon krijgen. Toen dat het ge- val was, ging ik als voorbereiding op mijn BIG-re- gistratie werken als tandarts onder supervisie. Al met al duurde het zo’n drieënhalf jaar voordat ik in Nederland zelfstandig aan de slag mocht. In het begin was vooral de taal best lastig, hoewel ik in Jakarta een cursus Nederlands had gevolgd. Mensen hadden moeite mij te verstaan. Wat ook niet hielp, was dat ik verlegen was; als ik iets niet begreep, hield ik mijn mond. Ik keek – hoe noemen jullie dat ook alweer? – de kat uit de boom: typisch Aziatisch gedrag. Ook de werktijden waren anders dan ik gewend was. In Indonesië begon meestal ik om vier uur ’s mid-


Haarlem, waar ik me vanaf het begin heel erg wel- kom heb gevoeld en veel heb geleerd. Ik werk daar samen met vier andere tandartsen voor vier dagen per week. We kunnen goed samenwerken en als er problemen zijn, bespreken we die. Daar kunnen we van leren en verbeteren. Al met al vind ik de werk- wijze in Nederlandse tandartspraktijken veel fijner dan die in Indonesië. We krijgen veel mogelijkhe- den om te blijven leren, onder meer door cursussen van de KNMT, het lezen van tijdschriften zoals het NT en door congressen te bezoeken. In Indonesië is er niet zoiets als een beroepsvereniging of een vak- blad. Ik zie mezelf niet teruggaan naar Indonesië om weer te gaan werken. Dan zou ik daar weer een soort BIG-registratie moeten doen, de regels zijn in- middels veranderd. Ik ben bovendien heel blij met wat ik in Nederland heb bereikt en wil me verder ontwikkelen als tandarts in de kindertandheelkun- de.” NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64