search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT VINDT… ‘Positief dat op maat gefabriceerde


OP MAAT GEMAAKTE GEBITSBESCHERMERS ALLEEN BIJ DE TANDARTS?


‘Ook sportwinkels zouden een geschikte plek kunnen zijn om de 3D-printingdienst aan te bieden’ Algemeen Dagblad, 14-04-2018


‘N


ederlandse innovatie: mondbitje op maat wordt voortaan op de hoc-


keyclub uitgeprint’ kopte het Algemeen Dagblad half april. Uit het bericht blijkt dat Koninklijke DSM en bitjesfabrikant 3DMouthGuard een samenwerking zijn aangegaan en na de zomer bij hockey- clubs in heel het land op maat geprinte mondbitjes gaan aanbieden. DSM levert het materiaal – het flexibele polymeer Arnitel – en de mondscanner, 3DMouth-


Guard de mobiele ‘printpunten’. De prijs van een bitje is vergelijkbaar met wat de tandarts ervoor vraagt; tussen de 50 en 90 euro. Maar mag dat allemaal zomaar, vraagt een lid zich op Facebook af. Mag ie- mand die geen kennis heeft van tand- heelkunde zomaar een op maat ver- vaardigd product in de mond plaatsen? Tandartsen hebben zich te houden aan allerlei regels en richtlijnen, hoe zit dat hier? Wat vindt de KNMT hiervan? Het scannen van de mond en het maken en plaatsen van gebitsbeschermers is géén voorbehouden handeling. We ver- wachten echter wel dat degenen die de scans maken en de gebitsbeschermers


gebitsbeschermers door dit initiatief steeds


toegankelijker worden’


plaatsen, daar bekwaam in zijn, kunnen signaleren wanneer een gebitsbescher- mer niet voldoet en hun verantwoording nemen als ze in de mond een afwijking, bijvoorbeeld een zweer, zien of hadden kunnen zien. Als aan deze voorwaarden wordt vol- daan, staan wij positief tegenover dit initiatief omdat op maat gefabriceerde gebitsbeschermers er steeds toeganke- lijker door worden. Op maat gemaakt beschermt immers veel beter dan gepre- fabriceerd, mits zo’n op maat gemaakte beschermer van goede kwaliteit is en een goede pasvorm heeft. En als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Dan komen we alsnog in het geweer! NT


MINISTER DE JONGE PAKT ONJUISTE DECLARATIES REALISTISCH AAN


‘Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed’ Rechtmatige Zorg - Aanpak van fouten en fraude, 01-05- 2018


H


et is een onderwerp waarover nogal eens slordig – en niet op basis van


kennis van de feiten – wordt gesproken: onjuistheden en fouten (of erger nog: fraude) met zorgdeclaraties. Het kabi- net wil het probleem nog deze regeer- periode fors terugdringen. Dat blijkt uit het plan ‘Rechtmatige Zorg - Aanpak van fouten en fraude 2018’, dat minis- ter Hugo de Jonge van Volksgezond- heid, Welzijn en Sport (VWS) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd: “Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed.” Daarom wordt gewerkt aan


betere preventie, controle en handha- ving. Bovendien gaan alle partijen (van zorgverzekeraars en fiscus tot justi- tie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) meer samenwerken en worden nieuwe en bestaande regels beoordeeld op fraudegevoeligheid. Ook vindt de minister een ‘open aanspreekcultuur’ in de sector essentieel. Tandartsen mogen tevreden zijn over de aanpak die wordt voorgesteld. Het sectorplan is realistisch en in samen- spraak met onder andere de KNMT tot stand gekomen. In de mondzorg gaan jaarlijks meer dan 30 miljoen nota’s om.


In verhouding tot dit enorme aantal is het aantal signalen over onjuistheden in declaraties zeer gering. Maar, hoe ge- ring ook in aantal: onjuistheden moeten worden voorkomen. Het is zodoende positief dat de minis- ter erkent dat het declaratiesysteem in de mondzorg zo ingewikkeld is dat het onjuistheden in de hand werkt. Dat is voor het eerst. Uit meldingen blijkt dat het voor de tandarts lang niet altijd hel- der is onder welke van de 400 bestaan- de codes een bepaalde behandeling gedeclareerd kan of moet worden. Ook is de opzet van de rekening voor de pa- tiënt niet altijd duidelijk. De werkgroep Correct Declareren (mede een initiatief van de KNMT) wijst er al jaren op. Dan is het mooi dat nu voor een realistische aanpak op basis van vertrouwen wordt gekozen en dat het declaratiesysteem op dit punt kritisch tegen het licht wordt gehouden. NT


7 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64