search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FINANCIEEL KENNISTOETS


Scoor KRT-punten met het NT


V


ia het Nederlands Tand- artsenblad (NT) kunnen KNMT-leden KRT-punten


behalen door de NT-kennistoetsen te maken. Aan elke editie van het NT is een kennistoets gekoppeld, waarmee één KRT-punt kan worden verdiend. Elke toets bevat negen vragen die betrekking hebben op een aantal artikelen uit het betref- fende NT. De toetsvragen moeten online worden ingevuld via www. knmt.nl/scholing/kennistoetsen. U kunt daarbij ook gebruik maken van de QR-code. De behaalde punten worden door de KNMT bijgeschre- ven in het KRT-register. Overi- gens kunnen KNMT-leden ook nog de NT-kennistoetsen uit eerdere NT-edities online invullen.


Serieus O


nline reviews worden steeds belangrijker. Als we een vakantie willen


boeken, zoeken we op internet naar een mooie locatie. Heb- ben we iets leuks gevonden, dan checken we massaal op sites als Zoover wat anderen ervan von- den. Hun ervaringen vormen een belangrijke motivatie voor onze uiteindelijke keuze. Hoewel de zorg er, in vergelijking met andere branches, nog mee achterloopt, moet de impact van reviews ook daar niet worden on- derschat. Want ook mensen die een nieuwe tandarts zoeken, vin- den de meningen en ervaringen van andere patiënten belangrijk. En ook als je al patiënt bent, kan die mening van een ander je inte- resseren.


Ook als tandarts kun je die re- views in je voordeel gebruiken. Ik neem mijn eigen tandarts als voorbeeld. Op zorgkaartneder- land.nl vind ik 23 reviews over zijn praktijk, en een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. Betere re- clame kan hij zich niet wensen. Een enkele review plaatst kriti- sche kanttekeningen. Reageert mijn tandarts daarop? Jazeker: ‘Dank u voor de terugkoppeling.


Ik stel het bijzonder op prijs om met u in gesprek te gaan over uw ervaring.’


De reviews die ik lees sluiten aan bij mijn eigen – vooral positie- ve – ervaringen die ik met mijn tandarts heb. En dan vooral de wijze waarop hij communiceert en de beleving die ik heb als ik de praktijk bezoek. De volgen- de keer dat ik langsga zal ik hem echter wel een advies meegeven. Ik zal hem zeggen: bied patiën- ten de mogelijkheid om ook op de praktijkwebsite hun mening achter te laten. Net als ik een am- bassadeur voor ‘mijn’ tandarts ben, zijn al die andere patiënten die zijn praktijk reviewen dat ook. Ook de critici, maar dan wel in combinatie met zijn feedback. Want daarmee toont hij dat hij zijn patiënten en hun meningen serieus neemt. NT


Thera Evers en Arjan Wijnands zijn sectorspecialist Medische en Vrije Beroepen bij ABN AMRO. Zij adviseren en begeleiden tandart- sen bij diverse ondernemersvraag- stukken.


19 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64