search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN TOINE VAN BENTHEM


Dental attitude I


MUST! 5


6 7


8 9


Ga bij het aanbieden van een online dienst – zoals de mogelijkheid een af- spraak te maken – na of de ingevoerde gegevens veilig zijn en niet toeganke- lijk voor derden.


Een afspraakbevestiging per e-mail is per defi nitie onveilig. Gebruik daar- voor een bijvoorbeeld een sms-dienst.


Wees er zeker van dat eventuele in- houd en diensten die derden op de website aanbieden veilig zijn. Denk aan deelknoppen (Facebook, YouTube), ad- vertenties en video’s met reclame.


Sluit een verwerkersovereenkomst met de bouwer van de praktijkwebsite.


Spreek met de aanbieder van de web- site over de beveiliging, stel er vragen over en laat het onderwerp toelichten. Zo laat u zien het onderwerp serieus te nemen en kan de aanbieder er zelf over nadenken.


De door de KNMT aangeboden praktijkwebsite – gemaakt door Pharmeon – heeft SSL-beveili- ging. Informatie wordt dus veilig verstuurd. NT


k werd laatst tijdens een medisch onderzoek gevraagd naar mijn


drankgebruik. Ik antwoordde dat ik hooguit twee maal in de maand een of twee glazen wijn drink. De vragensteller keek mij doordringend aan en vroeg: “echt waar”? Vooroordelen zijn handige dingen. Intuïtief profi leren zou ik het willen noemen. Een joviale man van begin 60 met een gezonde blos drinkt natuurlijk dagelijks een paar glazen alcohol, dat weet ie- dereen. Alleen ik niet. Ja, ik weet dat wel, maar ik drink dat niet. Ik ben niet zoals alle anderen, niemand is dat eigenlijk. Van- uit profi elen denken vraagt om problemen en misverstan- den. Een ongewenste houding in de zorg, zou ik zeggen. Ei- genlijk zijn profi eldiagnostici en hokjestherapeuten tame- lijk respectloos en arrogant. Maar hoe moeilijk is het ie- mand te blijven respecteren die maar niet wil voldoen aan jouw altijd betrouwbaar gebleken verwachtingspatro- nen? Die niet ingaat op jouw passende behandelvoorstel?


Hoe moeilijk is het je niet een beetje arrogant veronge- lijkt te voelen als een patiënt zijn geld liever aan – in jouw ogen – volkomen onbelang- rijke dingen uitgeeft dan aan jouw tandheelkundige ingrepen? Hoe voorkom je dat je door de teleurstelling over keuzes van patiënten een houding aanneemt die ongepast is. Ik vind het lastig. Waren alle mensen maar zoals wij denken dat ze zou- den moeten zijn, of hadden moeten worden. En deden ze maar wat wij logischerwijs verwachten dat dat soort mensen in dat soort situaties hoort te doen. Om te beginnen ga ik me eerst zelf maar eens gedra- gen zoals blijkbaar van mij wordt verwacht. Proost!


Muziektip in het verlengde van de column:


www.youtube.com/ watch?v=BFkYoT5Gezo


Toine van Benthem toine@vanbenthem.net


17 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64