search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT UPDATE


KNMT ACADEMY 01 JUNI 2018


PRAKTIJKOVERDRACHT 10:00 - 12.30 UUR UTRECHT


04 JUNI 2018


WATERKWALITEIT 19:00 - 21.30 UUR ROTTERDAM


KLANKBORD NODIG? DOE MEE MET VOORELKAAR


W


erkt u nog maar kort als tand- arts en zou wel eens willen


sparren met een ervaren collega? Over- weegt u een differentiatie of specialisa- tie maar weet u niet zo goed wat u dan te wachten staat? Wilt u leren van de ervaring van een praktijkhouder bij het starten van een eigen praktijk? Of bent u een ervaren tandarts die een ander met collegiaal advies op weg wil hel- pen? Doe dan mee met VoorElkaar, een nieuw netwerk van de KNMT dat tand- artsen aan tandartsen koppelt. VoorElkaar is er voor alle KNMT-leden


VOOR ONBALANS


De KNMT meent dat het kabinet deze doelstelling met de voorgestelde wijzi- gingen niet zal bereiken. Als een van de voorbeelden voor haar standpunt noemt de KNMT de wijzigingen met betrek- king tot oproep- en min-maxcontracten. Deze leiden tot praktisch onuitvoerba- re administratieve verplichtingen voor tandarts-praktijkhouders. Het gros van hen beschikt immers niet over een per- soneelsafdeling die aan de verregaande verplichtingen met betrekking tot op- roepcontracten kan voldoen.


De KNMT zet voorts vraagtekens bij de uitwerking van het nieuwe WW-pre-


miestelsel. Door de overgang van het oude naar het nieuwe systeem wor- den sectoren, die zich in het verleden hebben ingezet voor een lage instroom in de WW, geconfronteerd met een premiestijging. Wel positief staat de be- roepsorganisatie tegenover onder meer de verruiming van de proeftijd. “Maar door de overige voorgestelde wijzigin- gen worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kostbaar en niet goed toepasbaar.” NT


die een sparringpartner zoeken om op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier advies te vragen, problemen te bespreken of ervaringen uit te wisselen. Maar ook voor leden die graag andere tandartsen willen helpen met de door hen opgebouwde kennis en ervaring. VoorElkaar koppelt tandartsen aan el- kaar die graag een klankbord willen van buiten de praktijk waar ze werken. NT


VoorElkaar is kosteloos en exclusief voor KNMT-leden. Informatie: www.knmt.nl/VoorElkaar.


04 JUNI 2018


EEN BEZOEK VAN DE IGJ 19:00 - 21.30 UUR AKERSLOOT


06 JUNI 2018 COMMUNICATIE IN


GROTERE PRAKTIJKEN 19:00 - 21.30 UUR UTRECHT


11 JUNI 2018


PIJNVRIJ WERKEN IN DE PRAKTIJK


19:00 - 21.30 UUR ASSEN


12 JUNI 2018


GOED OMGAAN MET DEMENTIE


19:00 - 21.30 UUR ROERMOND


19 JUNI 2018


DE PRAKTIJK OP ORDE 19:00 - 21.30 UUR AMSTERDAM


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.KNMT.NL/ACADEMY.


U KUNT ZICH HIER OOK INSCHRIJVEN.


LEDEN WELKOM TIJDENS 207E AV


Op 19 april kwam tijdens de 206e Algemene Vergadering (AV) de KNMT


ledenraad in Maarssen voor het eerst bijeen. De eerstvolgende bijeenkomst van die raad, de 207e AV, is op 19 juni in Utrecht. KNMT-leden die deze bijeenkomst willen bijwonen, zijn van


harte welkom en kunnen zich aanmelden via www.knmt.nl/ledenraad.


45 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64