search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OOIT GING HET ZO


De behandel- microscoop


1907


Het heeft relatief lang ge- duurd voor de microscoop in


de tandheelkunde doorbrak. Aan het eind van de zeventiende eeuw was het Anthonie van Leeuwenhoek die de toen al bestaande micro- scoop sterk verbeterde. Die vergrootte ongeveer 3 maal, de microscoop van Van Leeuwenhoek – onterecht vaak opgevoerd als uitvinder van de microscoop – een kleine 275 maal. Van Leeu- wenhoek was ook de eerste die de microscoop voor aan tandheelkunde gerelateerd onderzoek inzette; in 1683 bestudeerde hij tandplak en ont- dekte daar bacteriën in. Voordat een microscoop echt geschikt was voor gebruik bij tandheelkundige behandelingen, was het begin twintigste eeuw. De Amerikaan- se botanist David Fairchild zag toen in de bi- noculaire microscoop die de bioloog Horatio Greenough – werkzaam voor Carl Zeiss – eerder had uitgevonden, mogelijkheden voor tandheel- kundige toepassingen. Greenough ontwierp zijn microscoop voor onder meer botanisch en metallurgisch onderzoek. Fairchild paste hem aan voor gebruik in de mond en ontwierp er een standaard voor. Hij attendeerde ook Shirley Bowles, tandarts in Washington, op het instru- ment. Zij hield er in januari 1907 een lezing over voor de District of Columbia Dental Society en publiceerde erover in ‘The Dental Cosmos’.


56 NT


Bowles zag bij het gebruik van deze microscoop – die veel weg heeft van een loepbril op een sta- tief – vooral voordelen voor wetenschappelijk on- derzoek en endodontologische behandelingen. Heel veel impact heeft haar publicatie echter niet gehad. In ons land deed de eerste behandelmi- croscoop kort na de 2e Wereldoorlog zijn intrede. Pas in het laatste decennium van de vorige eeuw werd het gebruik echt populair. Vooral bij chirur- gische en – inderdaad – endodontologische be- handelingen blijkt het apparaat zijn nut te bewij- zen. Door de veel betere blik op het werkgebied is zo’n behandeling zonder microscoop inmiddels bijna niet meer voor te stellen. NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64