search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De mond-


zorg in 2030


ERIK SCHUT


Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? Met een serie interviews brengt het NT de discussie op gang. Erik Schut, hoogleraar


Economie van de Gezondheidszorg aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, geeft in dit vijfde deel zijn visie op onder meer de


relatie tussen tandarts en zorgverzekeraar in 2030. Hoe moeten zij elkaar zien? Als


vrienden of als vijanden? Erik Schut vertelt het in vijf stellingen.


TEKST: EVERT BERKEL // BEELD: ROB TER BEKKE


50 NT


VIJF STELLINGEN VAN 1 Ook in 2030 is de


zorgverzekeraar een factor om rekening mee te houden


“Hoe je het ook wendt of keert, zorgverzekeraars zijn degenen die de rekening betalen. Natuurlijk willen ze de kosten in de hand houden, vandaar ook hun bemoeienis. Alleen door de kosten te beheer- sen blijft de premie van de aanvullende verzekering betaalbaar, wat de tandheelkundige zorg voor een heel grote groep mensen bereikbaar houdt. Geen verantwoording willen afl eggen en zeggen dat de verzekeraar maar te betalen heeft omdat je als tandarts je werk toch goed doet, is heel gemakke- lijk en ook kortzichtig. Natuurlijk is het gros van de tandartsen integer, maar er zijn er ook die de ruim- te pakken als ze daartoe de gelegenheid krijgen. En ik vind het bij uitstek een taak van de zorgverzeke- raar om er, in het belang van de verzekerde, op te letten dat tandartsen doelmatige zorg verlenen. Dat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64