search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZO ZIT DAT!


voorlichtings- campagne


74 %


uniform voorlichtings- materiaal voor ouders


69 %


zorg/voorlichting van- uit tandartspraktijken op consultatiebureaus


64 %


contacten eerste lijn over belang mondzorg jonge kinderen


47 %


declaratiemogelijkhe- den zorg/voorlichting op consultatiebureaus


34 %


adviseren/ondersteunen tandartsen bij zorg aan jonge kinderen


38 %


scholing/tools voor mondzorgverleners


32 % n = 223


MOTIVEREN VAN TANDARTSBEZOEK


S


cheidend hoogleraar Cor van Loveren van ACTA is bezorgd over de stagnatie in de daling van de cari- esprevalentie bij (jonge) kinderen, met name bij de


kleine groep met veel cariës die nauwelijks bij mondzorg- verleners in beeld komt. In het najaar van 2017 is door de KNMT onderzocht hoe tandartsen hier tegenover staan. Bij de ondervraagde tandartsen komen jonge kinderen ge- middeld genomen met 2,4 jaar voor het eerst in de praktijk. Het KNMT-voornemen om te stimuleren dat kinderen eer- der en met regelmaat worden gezien, dat wil zeggen vanaf de doorbraak van het eerste element, wordt door twee derde (66 procent) gesteund en door een minderheid (8 procent) afgewezen. De overige 26 procent is neutraal. De overwegingen van voorstanders zijn met name dat het zo voor ouders en kinderen vanzelfsprekend wordt dat mond- zorg al heel vroeg begint (88 procent) en dat mondzorghet een belangrijke bijdrage kan leverenzijn aan het verbete-


ren van de mondgezondheid van de jeugd’ (76 procent). Overwegingen ertegen zijn vooral dat juist de ouders van jonge kinderen voor wie dat nodig zou zijn, niet worden be- reikt (57 procent) en dat het voor de meeste kinderen niet nodig is dat ze al zo jong worden gezien (48 procent).


Gevraagd waarop de KNMT zich vooral moet richten om het tandartsbezoek van jonge kinderen te stimuleren, zeggen vinden tandartsen dat dit met name voorlichting zou moeten zijn, onder meer via het consultatiebureau. Hiervoor is de inzet van lokale tandartsen onmisbaar. Van de ondervraagde tandartsen is 19 procent ‘zeker’ bereid tot inzet buiten de praktijk en 41 procent ‘misschien’. Van deze (eventueel) inzetbare tandartsen noement ongeveer zes van de tien als voorbeelden daarvan het geven van voorlichting op consultatiebureaus aan ouders en/of aan consultatiebureauartsen en -verpleegkundigen. NT


structureel oproep- en volgsysteem mondzorg aan jonge kinderen


34 %


anders 19 %


15 NT


SAMENSTELLING: KAREL GOSSELINK EN KNMT AFDELING ONDERZOEK: JOSEF BRUERS, BRIGITTE VAN DAM EN JOOST DEN BOER.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64