search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT UPDATE


MINISTER BRUINS ZET TAAKHERSCHIKKINGS- PLANNEN DOOR


VOOR DE TWEEDE MAAL: MEDISCH ONDERNEMEN LIVE


S


amenwerken en ondernemen staan cen- traal tijdens de tweede editie van Medisch


Ondernemen Live, op 5 en 6 oktober 2018 in Houten. In de zorg moet steeds meer worden samengewerkt, een onvermijdelijke ontwik- keling. Niet als doel op zich, maar als middel om vooral de patiënt beter te kunnen helpen. Samenwerking is waar de patiënt om vraagt, en hard nodig om goede en toch betaalbare zorg te leveren. Medisch ondernemen Live wil mensen in beweging brengen en een impuls geven aan deze ontwikkeling.


Z


oals al verwacht heeft mi- nister Bruno Bruins van


46 NT


Medische Zorg aangekondigd door te gaan met een experi- ment om taakherschikking in de mondzorg mogelijk te maken. In een brief heeft hij de KNMT laten weten nog voor de zomer de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) over dit onderwerp te sturen. In zijn brief schrijft Bruins dat hij de KNMT, ANT en NVM de mogelijkheid heeft geboden ui- terlijk 20 april met een alterna- tief te komen. Nu dat niet gelukt is – ANT en NVM wilden niet ingaan op een uitnodiging van de KNMT om in gesprek te gaan


– zal hij de maatregel zoals hij deze eerder aankondigde, bij de Tweede Kamer indienen. Hoewel de KNMT verbaasd is dat de minister niet eerst de uitkomsten van een lopend onderzoek naar de benodigde capaciteit in de mondzorg af- wacht, komt zijn aankondiging niet onverwacht. De KNMT blijft daarom met Tweede Kamerle- den in gesprek om alsnog een experiment tot stand te brengen waarin het belang van de patiënt en de kwaliteit van de mondzorg centraal staan. NT


DUUR 30-PROCENT- REGELING VERKORT


D


e regering heeft eind april besloten om de duur van de 30-procentregeling te ver-


korten van 8 naar 5 jaar. De verkorting, die ook voor bestaande situaties van toepassing zal zijn, gaat in per 1 januari 2019. Voor ingekomen werknemers die op deze datum al vijf jaar of langer van de regeling gebruikmaken, eindigt deze dan direct. De 30-procentregeling is een uitvloeisel van Wet op de loonbelasting 1964. Hij maakt het mogelijk dat werkgevers de extra kosten ver-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64